Det kommer bro over Hopsvassdraget til Kalle - Forhåpentligvis til høsten 2020

Vågan kommune skal bygge bro i vegfyllingen over Hopsvassdraget til Kalle. Formålet med tiltaket er at en skal kunne passere gjennom vassdraget med småbåt eller kano.