Årbok for Vågan 2019 i sin 44. årgang utgitt

Vågan historielag har tradisjonen tro utgitt Årbok for Vågan nå i november, som er den 44. årgangen.