Gå til sidens hovedinnhold

– Konfirmasjon hører ikke til i skoletida

Humanetisk forbund til lofotskole:

Artikkelen er over 7 år gammel

Tone Stokka i Human-Etisk Forbund Lofoten vil ha all kristen konfirmasjonsundervisning ut av Lofotens skoler.

– Livssyn er en privatsak og jeg synes ikke konfirmasjonsundervisningen skal holdes i skoletiden, sier Tone Stokka, leder i Human-Etisk Forbund Lofoten.
Hun viser konkret til at Bøstad skole på Vestvågøy praktiserer dette, noe hun har fått flere henvendelser om. Hun har derfor bedt skolen om en begrunnelse.
Den har hun ikke fått.
– Jeg har også bedt om en kopi av vedtaket som sier at undervisningen skal være i skoletiden. Vedtaket skal ifølge kirkeloven fattes av skoleeier. Men heller ikke dette har jeg fått, sier hun.
Som en følge av manglende svar fra skolen, tok Stokka derfor kontakt med skoleeier Vestvågøy kommune. Heller ikke de har svart, men Stokka gir seg ikke.
– Vi reagerer fordi all konfirmasjonsundervisning bør skje på fritiden. Skolen skal være nøytral og inkluderende. Unge mennesker skal ikke måtte gå offentlig ut med sitt livssyn, men med undervisning i skolen blir de tvunget til det. Det mener vi bidrar til å ekskludere enkeltelever, sier hun.
Stokka er lærer selv, og sier ungdom lett lar seg presse og lede inn i situasjoner og roller de ikke føler seg bekvemme med og i. Bare for å være en del av gjengen.
– Dette skal ungdom slippe, mener hun.
Stokka håper derfor kommunen senest neste skoleår vil ha reversert ordningen.
– Da dette synes å være en ordning tuftet på tradisjon i stedet for nødvendig behov, håper jeg kommunen vil se på ordningen, og endre praksis, sier hun.

– Kan føle seg utestengt

Kommunalsjef Liv Friksen Laumann i Vestvågøy kommune er enig med Human-Etisk Forbund.
– Jeg har gitt Bøstad skole signaler om at jeg ikke synes noe om ordningen. Årsaken er at elever kan føle seg utestengt. Det er det stor risiko for, sier hun.
Laumann presiserer at dette er hennes faglige, og ikke personlige syn. Hun kjenner ikke til om det ligger noe politisk vedtak bak ordningen.
– Jeg vet det ble tatt opp for flere år siden, men det var før min tid, sier hun.
Stokka har som nevnt i saken over, ikke fått svar på sine henvendelser. Dette beklager Laumann.
– Hun skal få svar, lover hun.
Rektor Elin Sivertsen ved Bøstad skole sier hun har fått delegert ansvar for å avgjøre slike søknader.
– Undervisningen foregår noen ganger i løpet av et semester. Den skjer enten i starten av dagen eller i slutten, ved at konfirmantene går opp til kirka. De andre får undervisning som normalt, sier hun.
Sivertsen mener ordningen ikke går ut over noen fag.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet under!

Kirkeloven

«Konfirmasjonsopplæring skal ikke legges til skolens tid, med mindre særlige grunner tilsier det og kommunen har gitt sitt samtykke.», heter det i § 36 i Lov om Den norske kirke (kirkeloven).

Pedagogisk konsulent Torild Schønning i Vågan kommune, kjenner ikke til at dette er gjort i Vågan.
– Meg bekjent er det ikke gjort noe slikt vedtak. Vi tar uansett ikke av noen skoletimer, sier hun.
Rektor Bjørn Olav Laksosnes ved Sørvågen skole i Moskenes, sier de dro denne undervisningen ut av skolen for flere år siden. Noe han mener er rett.

Laksosnes berømmer samtidig sogneprest Trond Gran for å ha et ryddig forhold til saken. De er samme opplegg i Flakstad. Det vil si undervisning etter skoletid.
– Vi er heller ikke i skolebyggene, men i kirkene våre i Moskenes og Flakstad. For oss har ikke dette vært noen problemstilling, sier Gran.

Kommentarer til denne saken