Lufthavnsjef skeptisk til planer om næringsareal kloss ved flyplassen

Grenseland: Lufthavnsjef Bjørn Sverre Opsahl foran arealene i bakgrunnen som Vågan kommune ønsker som næringsareal. – Det aksepterer vi ikke på grunn av at disse kommer for nær flyplassområdet, sier han. Begge bilder: John-Arne Storhaug.

Grenseland: Lufthavnsjef Bjørn Sverre Opsahl foran arealene i bakgrunnen som Vågan kommune ønsker som næringsareal. – Det aksepterer vi ikke på grunn av at disse kommer for nær flyplassområdet, sier han. Begge bilder: John-Arne Storhaug.

Artikkelen er over 3 år gammel

– Områdene ved Svolvær Lufthavn Helle er i høyeste grad interessante for oss. Det kan jo bli fremtidig drift i mange år.

DEL

Det sier lufthavnsjef Bjørn Sverre Opsahl ved Avinor AS i Svolvær til Lofotposten. Han har skrevet til fylkesmannen og gjort oppmerksom på at Avinor formelt ikke er varslet om at arealdelen i kommuneplanen nå er under revisjon.

Flyplassplaner på Gimsøya til tross:

– Jeg forholder meg til det vår eier, Samferdselsdepartementet, sier om Svolvær Lufthavn Helle. Dersom det ikke skulle bli mulig å etablere lufthavn på Gimsøy, må en forvente fortsatt aktivitet og utvikling på Svolvær lufthavn, Helle. Med en positiv trafikkutvikling innebærer det at vi må ta høyde for flere parkeringsplasser og eventuelt nytt terminalbygg, sier lufthavnsjefen.

Næring kloss inntil

Han har spesielt merket seg at Vågan kommune har foreslått fremtidige næringsareal på begge sider av lufthavnveien – som er veien fra E10 og ned til flyplassområdet.

– Dette er kloss inntil vår oppstillingsplattform der vi eier fyllingskanten. I gjeldende reguleringsplaner er dette definert som fritidseiendommer. Etter vårt syn er derfor ikke området byggebart, sier Opsahl videre.

I brevet til fylkesmann Hill-Marta Solberg beskriver lufthavnsjefen hvordan høyderestriksjonene fungerer.

– Det er klare krav til inn- og utflyvning, blant annet med hensyn til sikkerhetsavstand. Det skal også være hinderfrihet sideveis, sier han.

Avinor ber derfor om at det foreslåtte næringsarealet blir tatt ut av arealdelen, og aller helst legges ut som lufthavnformål i planen frem til 2030.

Regelverk

En overholdelse av høyde- og byggerestriksjonskravene er ikke viktig bare for flysikkerheten og regulariteten, men er nødvendig og avgjørende for at lufthavnen skal beholde sin godkjennelse i henhold til nasjonalt og europeisk regelverk.

Og Bjørn Sverre Opsahl sier videre:

– For oss er det vesentlig at det ikke etableres farlig eller villedende belysning i nærheten av innflygningsanleggene til lufthavnen. Jeg vil også nevne at det ikke er tillatt å fly modellfly nærmere enn fem kilometer fra en lufthavn, uten tillatelse, sier han.

Mulige fabrikkplaner

Spesialrådgiver Johan Weydahl i Vågan kommune er glad for innspillet til Bjørn Sverre Opsahl.

– Vi har en god dialog, og har tatt hensyn til hans ønske om å gi plass til et terminareal. Når det gjelder nærhet til næringsareal, uttaler han seg som fagperson, noe jeg har stor respekt for. Dog vil jeg bemerke at det er næringsaktiviteter kloss inntil Gardermoen og Flesland, sier Weydahl.

Hvilken næringsaktivitet langs lufthavnveien har dere i tankene?

– I tilfelle planene om Gimsøy blir en realitet, vil vi få ledige arealer på Helle. Blant annet har næringsaktører tidligere vært i kontakt med oss for at man eventuelt kan få etablert en fòrfabrikk a la Skretting og Ewos med tilhørende havneanlegg, sier Johan Weydahl som mener han har sendt høringsdokumenter til Avinor i Svolvær, men at han fra sin ferieposisjon ikke kan minnes at Avinor har kvittert for mottatt.

Artikkeltags