– Vi mottok en bekymringsmelding og fikk konstatert at forholdene i og ved en gjødselkjeller langt fra var tilfredsstillende.

Det sier fagkonsulent Jan Erik Johansen i Vågan kommune til Lofotposten. På en gård med cirka 220 vinterfora sauer var det så mye gjødsel at det ikke var mulig å kontrollere gjødselkjellerens tilstand med hensyn til tett bunn, lekkasjer og drenering.

På kontrolldagen, da Jan Erik Johansen, en representant fra foretaket og en representant fra nabokommunen var til stede, var deler av gjødselkjelleren full, og det var avrenning ut fra fjøset.

– Vi gjennomførte tilsynet i begynnelsen av desember. Sammen med foretakets folk ble vi enige om snarlig tømming. Frist for arbeidet er satt til 1. februar, sier han.

Ifølge loven skal lager for flytende gjødsel ha tette konstruksjoner i gulv, vegger og porter. Det heter også at lager for husdyrgjødsel skal ha tilstrekkelig kapasitet, slik at den kan lagres frem til spredning skjer.