Utslippet skjedde fra to tanker ved butikken på stedet. Vågan kommune melder at utslippet til grunnen var på inntil 3000 liter diesel.

– Utslippet har blant annet tatt «veien» fra gammelbutikken langs Digermulveien mot stranden Kvitsanden, 250 – 300 m østover. Her er det løpende tilsyn med forurensningen, samt at det legges ut absorberende lenser på stranda og langs/i bekken, skriver leder for teknisk drift, Svein Christiansen på kommunens nettsider.

Les også: 10-12 kubikk med diesel lekket ut i havna

Uheldig under brøyting

- Man har vært uheldig med snørydding i helga som var, og da man skulle undersøke var tanken tom. Inntil 3000 liter har gått i grunnen, sier Christiansen til Lofotposten.

Han fikk selv melding fra butikken og fra folk i området.

– Så kom det også signaler om at det var observert diesel helt andre steder i Digermulen og da la vi sammen en og en, sier han.

Det kom også melding fra folk som først antok oljen kom fra utslippet i Skrova tirsdag.

Daglig leder Maria Eriksen ved Snarkjøp Digermulen understreker overfor Lofotposten at et uhell er årsaken.

– Under brøyting har det skjedd et uhell slik at det har gått lekk. Vi gjør hva vi kan for å få opp dieselen. Dette er et uhell og vi klandrer ingen.

Utslippet i Skrova var større og anslagsvis på 10-15.000 liter. Også her har man lagt ut lenser og satt iverk andre tiltak. Begge utslippene følges nå nøye opp framover så lenge man mottar tips om olje.

– Absorberende lenser erstattes med nye fortløpende så lenge det observeres i områdene, opplyser Svein Christiansen.

Overfor Lofotposten sier han også at man følger situasjonen.

- Det er et betydelig arbeid som må gjøres begge steder og vi er på langt nær ferdige. Men vi prøver å håndtere dette så godt vi kan, sier Christiansen.

Les også: Oljeverngruppa er ankommet Skrova

– Lukk vinduet

Kommunen har også fått melding om at innbyggere føler seg uvel og har hodepine. Kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan har også lagt ut info på kommunens nettsider.

– Inhalasjon av løsemidler i fri luft slik som her, vil sjelden kunne medføre alvorlige virkninger som bevissthetstap eller skade på organer. Likevel vil det ofte gi plager i form av kvalme, hodepine, svimmelhet, lett pustebesvær og uvelhet, skriver Juul og kommer med følgende råd:

– I all hovedsak er rådet å unngå inhalasjon gjennom å ha vinduer lukket for å unngå dette i huset, og å oppholde seg kortvarig i områder med lukt fra utslippet. Ved varig hoste og pustevansker bør man kontakte lege/legevakt for råd eller tilsyn, heter det på kommunens nettsider.