Hjelpekorpsene har tradisjonell vaktberedskap i påsken

Påskeberedskapen til hjelpekorpsene både i Vågan og Vestvågøy er rigget for innsats.

Påskeberedskapen til hjelpekorpsene både i Vågan og Vestvågøy er rigget for innsats. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi vil ha tradisjonell hjemmevaktberedskap i påsken i år, sier Jesper Lied Thom i Svolvær Røde Kors Hjelpekorps. Mens man i Vestvågøy Røde Kors skal bemanne Hagskaret hele døgnet, og ha operativ infosentral for hele Nordland, sier Alfred Busch.

DEL

Thom sier at hjelpekorpset har dannet et eget vaktlag i påsken som skal være klar dersom noen trenger hjelp, og responstiden skal være helt nede i 15 minutter fra varsel om bistand kommer inn.

Hjelpekorpset vil i år ikke ha noen døgnbemannet beredskapsbase verken ute i terrenget eller på Røde Kors sin klubbhytte ved Sommertjønna i Knutmarka.

Men to snøscootere med to personer på og tilhørende slede vil være ute på tur i områdene rundt Svolvær og Kabelvåg slik at man ganske raskt kan tre støttende til dersom noen har uhell og må ha assistanse.

Varsling

– I hovedsak er det politiet som kaller oss ut ved behov, så de fleste kan ringe 02800, eller 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (AMK) ved nød, dersom man har behov for hjelp i påsken i år.

Svolvær Røde Kors Hjelpekorps har også et eget alarmnummer på 41102500.

Førstehjelp

Hjelpekorpset har to snøscootere med sleder klare for oppdrag, og annet utstyr som blant annet utstyr til spjelking av beinbrudd.

Thom sier at årets påske kan gi masse folk ute i marka, og det er hjelpekorpset forberedt på.

– Vi trener hver mandag. Og sjekker da alltid førstehjelpsutstyr og annet utstyr, samt at det er nok bensin på lager og på snøscooterne. Og man tester beredskapen sin.

Det trenes på snørekjøring etter scooter for mannskapene, så påsken kan gjerne komme også i år, sier Thom.

– Mange av oss i hjelpekorpset vil også selv være ute på tur i nærområdet, og kan trå til ved behov.

– Vi har en sms-tjeneste som funker, og egen sambandstjeneste, så beredskapen skal være god foran årets påskeutfart.

Sætra

For mange år siden var det tradisjon at man åpnet Røde Kors sin hytte i Sætra innerst ved Svolværvannet, og solgte kakao, kaffe og vafler til turfolket som kom forbi.

– Det har vært snakket i laget om å få den tradisjonen i gang igjen, men både værutsikter og andre forhold kan gjøre at man kanskje heller ikke i år får dette til.

– Å ha folk som vil engasjere seg i det å betjene hytta i påsken er også en faktor, sier Jesper Lied Thom.

Vestvågøy

– Her på Vestvågøy vil Røde Kors i år ha full vaktberedskap, med døgnbemannet sentral på Hagskaret, sier Alfred Busch til Lofotposten.

Han sier at det vil være tre personer som hele døgnet bemanner Hagskaret fra skjærtorsdag til 2. påskedag, og to hele døgnet er i vaktberedskap hjemme.

– I år vil vi også ha etablert en egen informasjonssentral for Nordland Røde Kors, der vi på Hagskaret vil betjene alle i hele fylket som trenger opplysninger eller hjelp i påsken.

– Vi har også en egen vakttelefon, nemlig 95007704.

– Men folk skal fortsatt ringe brann 110, politiet 112 eller medisinsk nødsentral 113 ved nødstilfeller, så får Røde Kors beskjed via brannvesen, politiet eller medisinsk nødmeldingssentral dersom vi skal rykke ut.

Bevertning

Fordi man holder kommandostedet på Hagskaret åpent i hele påsken, så vil folk kunne komme forbi og få kjøpt seg både kaffe og vafler. Vi vil også ha quiz-tilbud for de besøkende for å skape en hyggelig og sosial ramme både for mannskaper og besøkende under årets påskefeiring, sier Alfred Busch i Vestvågøy Røde Kors til Lofotposten.

Artikkeltags