- Plutselig tror alle voksne at alle ungdommer driver med dop. Slik er det ikke!

Kjenner seg ikke igjen: Victoria Lovise Markussen (17), Johan Teigen Bless (17) og Julia Marie Jørgensen (18) kjenner seg ikke igjen i medias framstilling av ungdomsmiljøet den siste tiden, hvor temaer som rus, overgrep og klikkdannelser har vært i fokus. Foto: Synne Mauseth

Kjenner seg ikke igjen: Victoria Lovise Markussen (17), Johan Teigen Bless (17) og Julia Marie Jørgensen (18) kjenner seg ikke igjen i medias framstilling av ungdomsmiljøet den siste tiden, hvor temaer som rus, overgrep og klikkdannelser har vært i fokus. Foto: Synne Mauseth

Artikkelen er over 2 år gammel

Julia (18), Victoria (17) og Johan (17) kjenner seg ikke igjen i medias framstilling av det harde ungdomsmiljøet i Vågan.

DEL

Våganavisa har de siste ukene hatt fokus på ungdomsmiljøet i Vågan, og har snakket med flere som hevder at det er preget av rus, overgrep, slåsskamper og klikkdannelser.

Julia Marie Jørgensen (18). Victoria Lovise Markussen (17) og Johan Teigen Bless (17) føler at dekningen har skapt et feil bilde av hvordan ungdomsmiljøet i kommunen egentlig er.

– Plutselig tror alle voksne at alle ungdommer driver med dop. Slik er det ikke, slår Jørgensen fast.

Kjenner seg ikke igjen

Ifølge ungdommene er det ikke ofte at noen inviterer til hjemmefest. Og når det først skjer, er det god stemning.

– Det er aldri en fest med dop, og hvis det er det er det i så fall veldig lite synlig, sier Teigen Bless.

– Tror dere det finnes et større rusmiljø enn det dere kjenner til?

– Et lite miljø er det, men nei. Svolvær er en liten by. Man får med seg det meste, og hvis man ikke får det med seg får man høre det i ettertid, sier Jørgensen, og legger til at rus er mer utbredt blant ungdommer som er eldre enn dem selv.

Markussen, Teigen Bless og Jørgensen går alle i 2. klasse ved Medier- og kommunikasjonsfag på Aust-Lofoten videregående skole.

Markussen var selv ny i Svolvær da hun begynte på skolen i fjor høst, og kjenner seg heller ikke igjen i påstander om klikkdannelser.

– I den forstand det er gjenger, er det snakk om russegrupper. Jeg fikk masse venner da jeg flyttet hit, og vi har et inntrykk av at flesteparten av elevene har det veldig bra. Derfor er vi uenige i medias framstilling, sier Markussen.

Stadig færre

Ungdommene forteller videre at det ikke er vanskelig å få tak i narkotika.

De vet hvem det er som driver med nettopp dette, men har inntrykk av at det stadig blir færre og færre.

– Vi vet alvoret ved narkotikabruk, og jeg har i alle fall inntrykk av at flesteparten ser ned på det, sier Teigen Bless.

Rektor ved Aust-Lofoten videregående skole, Hugo Bjørnstad, deler ungdommenes syn om en feilaktig framstilling av ungdomsmiljøet.

Sammen med Elevtjenesten ved Kjersti Beddari, Terje Knutzen, Gry Falch-Olsen og John-Arild Solberg, ønsker Bjørnstad å gi et nyansert og faktabasert bilde av hvordan situasjonen ved skolen egentlig er.

– Min påstand er at mye av det som diskuteres i media om dagen er basert på synsing, sier Bjørnstad.

Elevtjenesten: Fra venstre: Rådgiver Gry Falch-Olsen, rådgiver Terje Knutzen, leder Kjersti Beddari, miljøterapeut John-Arild Solberg og rektor Hugo Bjørnstad.

Elevtjenesten: Fra venstre: Rådgiver Gry Falch-Olsen, rådgiver Terje Knutzen, leder Kjersti Beddari, miljøterapeut John-Arild Solberg og rektor Hugo Bjørnstad.

Lave tall for narkotika

Han viser til Ungdata-undersøkelsen i 2016, som har kartlagt 175 elever ved Aust-Lofoten videregående skole. Elevene er dagens 2.- og 3.-klassinger.

Her kommer det fram at 99 prosent av elevene aldri har brukt dopingmidler som for eksempel anabole steroider. 92 prosent har aldri brukt hasj, marihuana eller cannabis, og 97 prosent har aldri brukt andre narkotiske stoffer.

2 prosent har prøvd hasj en gang, 3 prosent flere ganger, og 2 prosent mer enn seks ganger.

Hva gjelder bruk av andre narkotiske stoffer viser undersøkelsen at 2 prosent har brukt det mellom to og fem ganger, og 1 prosent mer enn seks ganger.

– Ut ifra disse tallene kan vi ikke si at det er et rusproblem i ungdomsmiljøet. Tallene er på linje med tallene i hele Nordland fylke, sier Bjørnstad, og legger til at 92 prosent av elevene ved skolen også svarer at de lever i et trygt og godt lokalmiljø.

– Dette er en motvekt til det som hevdes i media, sier han.

Opplever miljøet likt

Elevtjenesten ved skolen har som oppgave å fange opp blant annet rusrelaterte hendelser, samt holdningsskapende arbeid blant elevene. I tillegg holder de kurs som skal forhindre uønsket adferd blant elevene.

Rådgiver i Elevtjenesten, Gry Falch-Olsen, forteller at tallene fra undersøkelsen er i samsvar med det de opplever i det daglige.

– Mediedekningen har vakt reaksjoner blant elevene. De føler ungdomsmiljøet er urettferdig framstilt. Vi i Elevtjenesten opplever at tallene i undersøkelsen er i samsvar med det vi opplever daglig.

Bjørnstad er samtidig opptatt av at skolen ikke skal være naive.

Undersøkelsen viser nemlig også at 57 prosent av elevene har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset en eller flere ganger.

– Vi tar alle elever på høyeste alvor, men mener også undersøkelsen viser at både vi og foreldre kan være stolte over elevene, sier Bjørnstad.

Bildedeling og vold

Politioverbetjent ved Svolvær politistasjon, Terje Pedersen, forteller at det har vært vold og rus i ungdomsmiljøet i Vågan i all sin tid. Da de stadig fikk inn flere saker om bildedeling en tid tilbake, begynte varsellampene å lyse.

– I forbindelse med saker om bildedeling i lukka rom, så vi en sammenheng med vold og klikkdannelser. Kriminaliteten vi tidligere har sett på gata, har flytta seg til lukka rom over nettet. Dette er noe som har bekymret oss, sier Pedersen.

Gjennom Våganavisa valgte politiet derfor å sette fokus på nettopp dette, for å bringe foreldrene på banen og gjøre ungdommene oppmerksomme.

– Den viktigste jobben for oss er det forebyggende som skjer i skolen og blant foreldregruppa, fortsetter han.

Økning i narkotikabruk

Ifølge Pedersen viser statistikk at det har skjedd ei økning av vold de tre siste årene i kommunen.

– Er dette vold utøvet av mennesker i ungdomsmiljøet?

– Det er ei kjensgjerning at ungdom er i majoriteten. Personer under 25 år er overrepresentert i bruken av vold, sier Pedersen.

Hva gjelder narkotika har politiet hittil i år hatt ei økning på 40 prosent i antall saker.

– Dette er folk i alle aldre, men vi vet at en god del av dem er ungdom. Det er ikke ukjent at politiet har under 10 ungdommer mellom 15 og 18 år på ruskontrakt, sier Pedersen, og legger til;

– Alle som er på ruskontrakt er med i statistikken, og vi ser en økning av bruk av narkotika blant unge. Det bekymrer oss, og med ruskontrakten ønsker vi å få de på et bedre spor i ung alder.

– Lett å spre bilder

Samtidig som bruken av vold og narkotika har økt, har politiet også sett ei økning i antall sedelighetssaker.

– Her kommer saker om blant annet bildedeling i lukka rom og over nettet inn, og det siste året har vi hatt ei økning på nærmere 20 prosent.

– Er ungdom under 25 år overrepresentert også her?

– Det vi ser i disse sakene er at de omhandler veldig unge folk. Særlig fornærmede, da ofte jenter, er veldig ung. Gjerningspersonene er litt eldre, men fortsatt unge mennesker.

Markussen, Jørgensen og Teigen Bless forteller at det er lett å spre bilder i dagens samfunn.

– Det var en hendelse i fjor hvor et bilde ble spredt, men utover det er det ikke noe vi har sett noe til, sier ungdommene, og legger til at stadige overgrep og slåsskamper også er et ukjent fenomen for dem.

Tilsvar fra Våganavisa

Våganavisas redaktør, Mari Rokkan, svarer på kritikken fra rektor, lærere og elever ved Aust-Lofoten videregående skole.

Våganavisa har over flere uker hatt fokus på utviklingen i ungdomsmiljøet i Vågan.

Ettersom flere elever og lærere ved Aust-Lofoten VGS reagerer på det som de karakteriseres som skeiv mediedekning i saken har vi gitt avisen mulighet til å svare på denne kritikken.

Her følger svaret Våganavisas redaktør har sendt oss på e-post i sin helhet:

«Bakgrunnen for vår dekning av ungdomsmiljøet, var en henvendelse fra kommuneoverlege Jan Håkon Juul og resten av det tverrfaglige forumet som diskuterer ungdom, rus og kriminalitet i kommunen. Disse er blant annet bekymret for hva klikkdannelser gjør med ungdomsmiljøet og henviser også til UngData-kartleggingen fra 2016 som blant annet viser at det er mer slåssing i ungdomsmiljøet i kommunen enn resten av landet. Også politibetjent Terje Pedersen bekrefter en økning i antall voldsepisoder i kommunen, samt økt tilgang på narkotiske stoffer og bruk av dette, og etterlyser at foreldrene skal komme på banen. (Våganavisa 20.09)

Deretter fulgte vi opp med en sak hvor Arbeiderpartipolitiker Lena Hamnes fikk uttrykke bekymring og ønske om politiske tiltak for å gi ungdommen et sted å være. I samme avis fikk også tre elever fortelle sin historie om at de ikke kjenner seg igjen i problematikken. (27.09)

I forrige uke lot vi en 17 år gammel jente fortelle sin historie fra ungdomsmiljøet – en sak som selvsagt var både godkjent av 17-åringen selv og hennes foresatte før den gikk i trykken. Valget om anonymitet ble fattet i samråd med henne og hennes familie, ettersom vi bor i en liten kommune. I denne saken har både vi og jenta selv vært bevisste på å understreke at hun forteller sin versjon av virkeligheten. (04.10)

Vi mener det er en del av vårt samfunnsoppdrag å se nærmere på ungdomsmiljøet i kommunen, særlig når de som arbeider tett på gruppen er bekymret og tar kontakt med oss. Vår dekning av saken er langt fra ferdig, og vi jobber nå med flere saker hvor også andre får fortelle om sine opplevelser. Vi jobber også selvsagt med saker som tar for seg de positive sidene ved miljøet, men har valgt å sette fokus på det problematiske først. Å gi en grundig beskrivelse av problemene er viktig når man så skal fokusere på løsningen på disse og veien videre».


Artikkeltags