Krisemøte om "Anne Bro"

Avdekket: Akterskipet, dekk og bærende konstruksjoner under selve rorhuset må utbedres for råteskader for å bevare fartøyet, og gjøre det sjødyktig igjen for å brukes til turer med turister. Foto: Trygve Rom

Avdekket: Akterskipet, dekk og bærende konstruksjoner under selve rorhuset må utbedres for råteskader for å bevare fartøyet, og gjøre det sjødyktig igjen for å brukes til turer med turister. Foto: Trygve Rom

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi håper at alle venner og bidragsytere til «Anne Bro» kommer til infomøtet på rådhuset i Svolvær onsdag, sier Johannes Rørtveit.

DEL

Styreleder Johannes Rørtveit i driftsselskapet Anne Bro AS sier at jakten nå er gjennomgått av eksperter ved Blokken Verft på Sortland, og man har avdekket råteskader i dekk og bærende konstruksjoner både bak på hekken og under selve rorhuset.

– Verftet har vært nødt til å ta av rorhuset for å komme til over alt, og dette har avdekket langt mer skader enn vi ante da vi satte båten inn på slipp hos Blokken for å få skiftet nytt skipsdekk, sier Rørtveit.

Den 106 år gamle jakten er den eneste i sitt slag i landsdelen, og eies av Vågan Kystlag. Jakten er vernet, og kartleggingen av råteskader har vært gjort i samråd med Norsk Fartøyvernsenter i Gratangen og Riksantikvaren i Oslo, sier Rørtveit.

– Vi har funnet så store skader spesielt under rorhuset og i hekkområdet, at kostnadene for å utbedre dette trolig vil beløpe seg til rundt fem millioner kroner.

– I høst har innsamlingsaksjonen til nytt skipsdekk som Lofotposten satte i gang sammen med Vågan kystlag resultert i at vel 400.000 kroner er samlet inn til nytt skipsdekk.

– Responsen fra folk viser at dette er et fartøy som har venner både blant folk flest og innen reiselivet og kystkulturen, sier Rørtveit.

Han tror nettopp dette kan være en viktig «døråpner» for å skaffe til veie de midlene som trengs for å få satt fartøyet i orden igjen, slik at det på ny kan bli brukt i reiselivssammenheng, og tatt vare på gjennom aktiv bruk i Lofoten.

– Vi har invitert fagfolk som har gjennomgått fartøyet til å komme til et orienteringsmøte i rådhussalen i Svolvær onsdag kl. 18.30, og vi håper at alle venner og givere til «Anne Bro» møter fram, sier Rørtveit.

– På møtet onsdag kveld i rådhussalen vil alle få innsikt i hva som er avdekket. Vi håper derfor at både giverne under LP Dugnad og alle venner ellers møter fram for å få kunnskap om tilstanden. Å oppgi båten er ikke noen utvei, understreker Johannes Rørtveit.

Han sier at det nå trengs et stort løft for å skaffe penger til veie.

Riksantikvaren må spille en aktiv rolle i det som skjer heretter både hva finansiering og faglige reparasjoner av det vernete fartøyet angår.

Artikkeltags