Ildsjel Johannes Rørtveit sier at Event Lofoten er en reiselivsbedrift som med sitt enkeltstående bidrag på 100.000 kroner har gitt så det monnet for å få utbedret råteskadene på den verneverdige jakten «Anne Bro».

Kystlaget og Lofotposten startet kronerulling tidligere i høst for å finansiere skifte at dekk på båten, men etter at den kom på verftet i Vesterålen, viser det seg at skadene er større enn først  antatt.

– Men vi trenger flere bidrag. Den betydelige rollen som «Anne Bro» spiller i nettopp innfallsporten Svolvær og for reiselivet i Lofoten, tilsier at bedriftene innen denne næringen også kommer sterkere inn på giversiden, sier Rørtveit.

Minst 600.000

I forrige uke ble det avviklet et åpent infomøte på Rådhuset i Svolvær der den tekniske tilstanden til «Anne Bro» ble beskrevet av fagfolk fra verftet i Blokken. Her var det godt frammøte. Og den rolle som «Anne Bro» spiller som en flytende kulturformidler i tillegg til opplevelsesturene man gir turister, skoleklasser, unger i barnehagene og under VM i skreifiske, ble framholdt som noe man definitivt ikke vil miste. Den rolle jakten har er underkommunisert, så nå trengs venneløftet og forståelsen av hva som går tapt hvis man ikke når målet om utbedring.

– Vi tror at det skal være mulig å samle inn omkring 600.000 kroner innen årets utgang, og kanskje millionen også dersom de store bedriftene i Vågan gir så det monner, sier Rørtveit.

Les også: Krisemøte om "Anne Bro"

Smågiverne

Han viser til at det allerede er samlet inn 396.900 kroner, og i tillegg kommer et bidrag på 100.000 kroner fra Stiftelsen UNI.

– Dette viser at det er lokal forankring i å bevare «Anne Bro» for etterslekten. Men også gutteklubben Skrei sydpå, som er 14 sportsfiskere som er i Svolvær årlig under VM i skreifiske i mars og leier båten, har gitt 32.000 i bidrag.

– Vi ser at givergleden er stor blant småfolket, men savner dem som kanskje har mest å tjene på at dette verna fartøyet tas vare på, nemlig reiselivsbedriftene, hotellnæringen og utelivsbransjen i Vågan. Derfor ber vi dem nå i ei vanskelig tid om å gi så det monner, og etter evne. Klarer vi 600.000 kroner innen årsskiftet, er det et signal både til fylket, stat, store stiftelser og Riksantikvaren om at «Anne Bro» har en lokal forankring som vises og virkelig betyr noe, sier Rørtveit.

Uten Riksantikvaren, vil man ikke kunne få fartøyet sjødyktig igjen, og for at Riksantikvaren skal bidra, så betyr synlig lokal forankring mye. At Vågan kystlag også har en aktiv dugnadsgruppe skal også framheves, sier Rørtveit.

Les også: Nærmer seg 500.000 til «Anne Bro»

Nye givere

Givere i desember er Lofotakvariet med 4000, Martin Heimly 2000, Tor Vidar Olsen 1000, Knut Johansen 1000, Randi Hanna Laukvik Nordgård 4000, Thomas M. Jensen 500, Jan Blix Nilsen 1000, Hans Rørtveit 400, Per Helge Thom 1000, Per T. Johansen 1000, Vågan Historielag 3000, Nyvågar Drift AS 4000, Asle Edmund Eri 5000, Kristine Krogh 1000 og Trond Rydland 1000. Samlet er det kommet inn 396.900 kroner fram til jul til den 106 år gamle verna jakten «Anne Bro».

– Takk til alle givere så langt, og velkommen til nye givere, sier Johannes Rørtveit. Giverkonto: 4580.12.45734

Les også: Drar i gang kronerulling for å berge dekket til "Anne Bro"

LpDugnad; Nytt dekk til "Anne Bro"

Event Lofoten  100.000
Osland Holding AS med kr 2000,
Inge E. Blomstrand kr 1000,
Bjørn Kenneth Hansen kr 500,
Nina Jo Melbø kr 500,
Stig Arne Tobiasen kr 300,
Alfred Inge Johansen kr 500,
Inger Marie Thom kr 300,
Terje Alexander B. Øien kr 200,
Lofotpukk AS kr 10.000,
Vågan kommune kr 12.000,
Arne Johan Johnsen kr 1000,
Torgeir Arne Pettersen kr 2000,
Torstein Johansen kr 1000,
Axel Jakobsen Maskinforretning 4000 kroner,
Gutteklubben Skrei 32.000,
Betong & Entreprenørsenteret i Kabelvåg 20.000,
Adwice Svolvær 4000,
Lofotregnskap 8000,
Byggmakker Gunvald Johansen 16.000,
Rune Andreassen 4000,
Guri og Johannes Rørtveit 4000,
O. Marhaug Slip og Mek. Verksted 4000,
Karl Aksel Klevenberg 1000,
May Ann Vottestad 1000,
Arne Ivar Daniel Hansen 400,
Ola Strand 300,
Gunnar Akermo 500,
Willy Asbjørn Engstad 600,
Magnar Bernhard Kristiansen 500,
Sverre Josefsen 300,
XXLofoten 10.000,
Gutteklubben Skrei 4200,
Bent Eriksen AS 4000,
Fridtjof Johan Wangsvik 4000,
Barbo Stavang Erdahl 500,
Tannlege Alsos AS 4000,
Per Ingvald Larsen 4000,
Leif Andorsen 500,
Gullik Maas Pedersen 1000,
John Berg 4000,
Magne Kristian Olsen 4200 kr,
Lofotposten 4000 kroner,
Roar Tårnesvik kr 4000,
Svinøya Rorbuer AS kr 10.000,
Bård Flesjø kr 1000,
Kløfterholmen AS kr 4000,
Olaf Leon Mikalsen kr 500,
Anders Edvard Holmen kr 500,
Inge- Norvald Helmersen kr 1000,
Ragnar Nicolai Pettersen kr 1000,
Hilde Rolandsen kr 300,
Sture Walsøe kr 1000,
Jonny Ragnar Moland kr 4000.
DnB Svolvær 12.000,
Elisabeth Bodahl Bang 2000,
Skarvik AS 5000,
Karen Marie Kollstrøm 1000,
Knut H. Johansen 1000 kroner,
Petter Løvdal 1000 kroner,
Svolvær Blikkenslagerverksted 4000 kroner,
Skrova Skipsekspedisjon 600 kroner,
Magne Eriksen 500 kroner,
Fredhild Sæthre 500 kroner,
Erling Sæthre 500 kroner,
Lofotakvariet 4000 kroner,
Martin Heimly 2000 kroner,
Randi Hanna L. Nordgård 4000 kroner,
Tor Vidar Olsen 1000 kroner.

Giverkonto: 4580.12.45734