Mens sykehuskampen står i fokus på Ramberg, er det kvinner i fargerikt fellesskap som er sentrale i Svolvær.

– Det er riktig at «stå-på-kravene»-parolene ikke er ord vi omgir oss med. Men et fokus på 8. mars som internasjonal kvinnedag betyr at vi absolutt har noe å strekke oss etter, sier Siri Bjerke på vegne av arrangøren, Svolvær Sanitetsforening og Svolvær Soroptimistklubb.

Hele Lofoten er med

I Vest-Lofoten er det meste konsentrert om Ramberg Gjestegård.

– Det er kvinnesak å kjempe for vårt lokalsykehus, som hele Lofoten går i bresjen for. Det passer derfor å minne om denne kampen på nettopp 8. mars, sier Elin Gjerstad til Lofotposten.

I gjestegården til Tordis Berre skal Vest-Lofoten Damekor være med å kaste glans over dagen – pluss noen flere.

I seks-syv år på rad har Ramberg stått i fokus, mens Vest-Lofoten tidligere hadde flere av sine arrangement i Stamsund.

– Innvandring, klær, mat og stemmerett har vært sentrale ved tidligere arrangement, legger Elin Gjerstad til.

Også øst i Lofoten ble 8. mars markert flere steder tidligere.

– Etter hvert har Kabelvåg og Svolvær gått sammen i et felles arrangement, med tradisjonell feiring. Og vi synes vi har fått til mye spennende også i år, sier Siri Bjerke.

 

Vold mot kvinner

Mariann Heimlund, som er veteran i det lokale politiet, tar for seg grensesetting under tilstelningen i Aust-Lofoten videregående skoles kantine. «Hvor lite skal du finne deg i» er knyttet til vold i nære relasjoner.

Dirigent Brita Malvik og en del av damene hun har med seg i Sour Savvy, skal synge, mens Lofoten Paradetropp kommer med sine trommestikker.

– Vi skal ha appeller, men ikke lange taler. Av de vel ett hundre deltakerne vi håper skal komme, er sikkert en stor kontingent innvandrere. Rimeligvis er de ikke så gode i norsk. Derfor blir talene korte, sier Siri Bjerke som håper at kveldsarrangementet på skolen først og fremst skal være et møtested hvor folk blir bedre kjent.

 

– Møt opp

Og både Elin Gjerstad på Ramberg og Siri Bjerke i Svolvær er klar:

– Vi håper at så mange som mulig kommer. Det er viktig, uansett hvilke paroler vi har, sier de.