Ultraløpet starter den lengste distansen i Kirkefjorden i Moskenes fredag 3. juni klokken 12.00. Løperne får 166 kilometer og over 6000 høydemeter i beina før de når målgang på torget i Svolvær lørdag 4. juni eller natt til søndag 5. juni.

– Mange kan klare å fullføre 100-miles, men man bør være forberedt og ha mange kilometer i beina for å gjennomføre noe sånt. Man kan stille dårlig forberedt å likevel klare å fullføre, men sjansen for å pådra seg skader vil da være stor, sier Maria Terese Karlsen i The Arctic Triple.

De fleste som stiller til start i Lofoten Ultra-Trail har løpt mye over mange år. – På så lange løp som 100-miles og 50-miles, ser man ofte at det er godt voksne som hevder seg. Det handler om erfaring og mental styrke. Styrkeforholdet mellom menn og kvinner utjevner seg gjerne også i større grad på lengre distanser, forteller Karlsen.

Det er ikke bare løperne som har forberedt seg lenge til løpet. Arrangørene i The Arctic Triple har litt av en logistikk som skal gå opp for å kunne gjennomføre så lange løp, både målt i distanse og tidsbruk.

– For å få dette til har vi i overkant av 100 frivillige som stiller opp for å bemanne de ulike postene langs løypene, hvor vi skal ha mat- og drikkestasjoner. Det er både idrettslag, bedrifter, grendelag, og andre lag og foreninger som stiller opp. Vi har møtt veldig stor velvilje, sier arrangøren.

Røde Kors vil også bemanne ulike punkter i løypa, og den Alpine redningsgruppen i Svolvær vil være i beredskap. I tillegg har arrangøren et medisinsk apparat bestående av tre sykepleiere, lege, fysioterapeut og kiropraktor.

– Det er viktig at vi på en så ekstrem distanse som 100 miles at vi har en sikkerhetssjef med myndighet til å ta ut løpere som kanskje ikke klarer å se sitt eget beste. Samtidig er det viktig at de som er i teamet har erfaring fra denne typen konkurranser, slik at man ser forskjell på noen som bare er sliten, og noen som er i ferd med å utsette seg for reell fare. På Kleppstad vil det være et medisinsk sjekkpunkt som alle på 50- og 100 milesdistansene må igjennom for å få lov til å fullføre løpet.

Det er lagt inn en maksimal løpetid på 37 timer for deltakerne på 100 miles. Det tilsvarer at en minimum tilbakelegger 4,5 kilometer per time. For 50 miles-deltakerne, som starter sitt løp på Borg lørdag morgen, er tidsfristen satt til 16 timer. Det er satt 9 timer som maksimaltid på det 24 kilometer lange folkeløpet som starter på Barstrand på Gimsøy.

Det er lagt opp til ti servicepunkter med mat og drikke underveis for løperne på den lengste distansen. Disse bemannes av grendelag, idrettslag og bedrifter som stiller opp for The Arctic Triple. Det vil i tillegg være mobile patruljer på vei og i terrenget.

Deltakerne på 50 miles skal innom fem av de samme stasjonene som løperne som skal ut på den doble distansen.

Ettersom det meste av løpet foregår i mark og på fjell, har arrangøren også utfordret lag og foreninger til å lage liv og røre på service- og sjekkpunktene. Lofoten Vikinglag vil slå leir ved sjekkpunktet ved Torvdalshalsen. Ved Straumanstua på Kleppstad, legges det også opp til folkefest, hvor man håper på stort oppmøte.

– Samtlige deltakere på alle distanser vil dessuten utstyres med GPS-tracker. Det er viktig for sikkerheten, men gjør også at det er mulig for alle å følge konkurransen direkte via vår hjemmeside. Vi jobbere med å få satt opp storskjerm både på torget i Svolvær og på Kleppstad, hvor man kan følge deltakerne live, sier Karlsen.

Lofoten Ultra-Trail fikk tidlig i vår godkjennelse som kvalifisering til Ultra-Trail du Mont Blanc. Dette løpet går gjennom Frankrike, Italia og Sveits. For å få startnummer i løpet som samler flere 1000 deltakere, må det sankes poeng i godkjente kvalifiserende løp. Det kan man nå gjøre i Lofoten,

– 100 miles distansen vår er det eneste løpet i Norge hvor man kan få full score – seks poeng. I tillegg er det mulig å få fire poeng for deltakere på 50 miles, og ett poeng for deltakelse på 24 kilometeren, sier Karlsen.

Servicepunkter

1. Selfjord – Avisa Lofoten

2. Fredvang Grendehus – Grendelaget

3. Nusfjord – Flakstad Husflidlag

4. Napp Skole – Grendelaget

5. Uttakleiv – De reddende engler

6. Unstad – Lofoten Ekstremsportklubb

7. Torvdalshalsen – Lofoten Vikinglag

8. Moland i Valberg – Grendelaget

9. Straumanstua – U.L Dønning og Lofotposten

10 Kongsmarka – Svolvær IL og Knausen