Ungdom i Svolvær vil bevare Risøysundet: – Dumt hvis det skal fylles igjen

Ungdommen er redd de blir nødt til å benytte seg av hovedleia inn til Osan, dersom en eventuell utfylling av Risøysundet foretas.