Disse sakene avgjøres i planutvalget i Vågan i dag

Hovedutvalget for næring, plan- og utvikling har flere store saker på sakskartet i dag.