Granskingen av Kultur i Vågan: - Jeg stiller meg ikke bak uttalelsene til styreleder

Oddrun Ellingsen Storhaug (Ap) mener styreleder Espen Thorvaldsen går for langt i kritikken av kommunerevisor og kontrollutvalget.