Støtten går over tre år og er på 100.000 kroner.
– Jeg jublet da jeg så det, sier Wiggo Andersen, festivalleder for Reine ord.
Reine Ord, eller Lofoten internasjonale litteraturfestival, har ikke tidligere fått denne treårige festivalstøtten fra Nordland fylkeskommune.
Andersen sier støtten er med og gir økonomisk trygghet i driften av festivalen når det kommer til planlegging av hvem de skal hente inn og lignende.
– Selv om vi ikke får de store summene sammenlignet med de andre, så er vi heller ikke den helt store festivalen, påpeker Andersen.
Han understreker derfor at de har all grunn til å takke og bukke.
– Dette gir en bekreftelse på at den jobben vi har gjort de siste fem-seks årene bærer riktig hen, sier han.
Formålet med denne støtteordningen er å bidra til gode økonomiske rammevilkår for festivaler i Nordland. Et slikt tilskudd gir de utvalgte festivalene en forutsigbarhet og mulighet til å bygge opp og utvikle egen drift over tid, opplyser fylkeskommunen.
– Det kriteriet det er lagt mest vekt på i utvelgelsen er at festivalene må være nyskapende både i innhold og formidling – og kunne vise til en positiv utvikling. De må lage egne produksjoner eller sørge for at publikum får gode og særegne opplevelser, sier fylkesråd for kultur Hild-Marit Olsen (Ap).
I tillegg er det er lagt vekt på at festivalene må ha kunst og kultur som hovedformål og ha høye kunstneriske ambisjoner. Det er vektlagt at festivalene som får tilskudd opererer innenfor ulike sjangre. I vurderingen er det også tatt geografiske hensyn slik at festivaler over hele fylket mottar tilskudd.
Det var i år 26 festivaler som søkte om støtte denne treårsperioden.
 

Disse fikk støtte:
 

 • Lofoten internasjonale litteraturfestival kr 100 000
 • Lofoten internasjonale kammermusikkfest kr 250 000
 • Stamsund internasjonale teaterfestival kr 350 000
 • Nordland Musikkfestuke kr 650 000
 • Vinterfestuka i Narvik kr 400 000
 • Smeltedigelen musikkfestival kr 150 000
 • Bodø internasjonale orgelfestival kr 100 000
 • Sortland jazzfestival kr 150 000
 • Bodø Jazz Open kr 150 000
 • Rock mot Rus kr 100 000
 • Rootsfestivalen kr 100 000
 • Trænafestivalen kr 100 000