Da står det 2023 på kalenderen, og vi nærmer oss, igjen, dagen for å gi tillit til enkeltpersoner vi mener kan styre våre kommuner, og fylker. Jeg skriver personer fordi et kommune- og fylkestingsvalg går nok mest på at vi stemmer på personer i større grad enn parti.

Jeg har tro på at de forskjellige personene som stiller til valg på valglister til de forskjellige parti, har en overbevisning om at de vil jobbe til beste for lokalsamfunnene de skal representere i kommunestyret, og eventuelle andre fora.

Dagens samfunn er noe helt annet enn det som var i tidligere tider, dette omfatter også saker som skal til behandling i de forskjellige kommunestyrene. I dag er det mer omfattende saker som skal behandles enn tidligere, med flere faktorer som skal veises opp mot hverandre før et vedtak skal fattes. Og her kommer nok i stor grad uttrykket «Vi har samme mål, men går forskjellige veier for å nå det» til sin berettigelse. Våre kommunepolitikere knyttet opp til sine «Moderparti» må også ta hensyn til hva som er vedtatt sentralt om saker av betydning, uten hensyn til at det er stor forskjell på de forskjellige regioner/områder i landet.

Vi får også, i forkant av slike «lokale» valg, debattprogrammer og andre artikler i media, «orientering» om hva partiledere sentralt mener og vil. Underlige greier, verken Støre, Solberg, Listhaug eller hvem det måtte være, stiller til valg i «våre» kommuner/fylker, det er det andre engasjerte personer som gjør.

Men, siden det virker som om det er partilederne og partiene sentralt som skal bestemme hva som skal avgjøres i kommunestyrene har jeg sett litt på noe.

I Vestvågøy er det 11 forskjellige partilister, med engasjerte mennesker som vil fronte partienes politikk. Er man i Vestvågøy tjent med disse partienes politikk?

For min del, som fisker og kystinnbygger er det saker jeg har større interesse for enn andre.

Jeg kan nevne vindmøller til havs og til lands, EØS-avtalen og klimaendringer.

Av disse 11 partiene er det bare 3 parti som er mot vindmøller til havs og til lands, og kun 2 som er mot EØS-avtalen, og vil siden opp.

Det er bare 2 parti som er kritiske til dagens versjon av «Keiserens nye klær», nemlig «menneskeskapt klimaendring», så jeg har ikke 11 muligheter når jeg skal gå til valgurnen, jeg har bare tre ...

Når det gjelder vindmøller til havs vil jeg som fisker, og alle andre fiskere være de som blir fortrengt når slike vindmølleparker skal etableres, for de mest attraktive områder for slikt er nemlig de samme områdene som særlig kystfiskerne i dag bruker!

Da forsvinner Arbeiderpartiet, Frp, Høyre, KrF, MDG, Sp, SV og Venstre.

EØS-avtalen, som i realiteten har kolonialisert Norge, til fordel for EU, vil ingen av de «etablerte» partiene si opp, og at vi har klimaendringer skal absolutt ikke jeg benekte. Vi registrerer jo at klimaet endrer seg, slik det har gjort siden jordens opprinnelse, også før mennesket gjorde sin entré...

Men når men leser programmene til ovennevnte parti sitter man med et inntrykk av at alt dette er menneskeskapt, og eneste botemiddel for å stoppe dette er å gjøre tiltak, som til syvende og sist innbyggerne må betale, og dette i et land som flommer over av økonomiske midler, i form av skatter og avgifter.

Noen av disse «klima-disiplene» har fått blod på tann etter en sommer her nord som har vært eventyrlig, når det gjelder høye temperaturer, og dessverre motsetningen med flom i sør. Og de proklamerer høylytt at «dette har aldri skjedd før». Jo, det har faktisk det, i 1971 var det over en treukers periode temperaturer rundt 30 varmegrader på Svalbard, og man vet jo at det står merker andre steder i landet med dato og år for hvor høyt elver har gått i tidligere tider, jeg går ut fra at disse merkene ikke er «fake», flommen i sør har ikke gått så høyt i år som disse merkene viser.

Uansett, når jeg tar disse faktorene med i min vurdering når jeg skal gå til valgurnene, i tillegg til at jeg har tro for at ALLE som står på en valgliste, vil prøve etter beste evne å jobbe for kommunens/fylkets innbyggere, så har jeg bare to-tre alternativer å velge mellom.

Og, før noen «arresterer» meg, fordi jeg står på Senterparti-lista i Vestvågøy, når jeg nå kommer med slike betraktninger. Jeg ble oppringt, og spurt om jeg kunne tenke meg til å stå på lista. Jeg svarte at det gjorde de som de ville, jeg var ikke medlem av partiet, og kom ikke til å bli det heller. Og de gjorde som de ville, heldigvis står jeg så langt ned på lista at det vil neppe bli noe problem for Senterpartiet, da jeg står så langt ned på lista at jeg ikke vil komme inn i kommunestyret i Vestvågøy.

Til slutt, dere får ha et godt valg, uansett hva dere stemmer på, vi må selv leve med de valgene vi gjør!