100 stemmer må vurderes av valgstyret i Vågan

I Vågan er det ennå ikke klart hvem som skal utgjøre det endelige kommunestyret.