Det er duket for politiske skifter i flere av lofotkommunene, viser resultatene etter en særdeles spennende valgnatt.

Det første resultatet kom inn fra Røst mandag kveld, og viste at bare 20 stemmer skilte de to partiene som stilte liste. Felleslista, med sittende ordfører Tor-Arne Andreassen i spissen, fikk fornyet tillit. Men Sentrumslista Ny Tid ga kamp til døra – 170 stemmer mot 150 – og mandatfordelingen i kommunestyret blir seks mot fem på øya.

Værøy var det lenge før valget klart at det ville bli ordførerskifte. Harald Adolfsen stilte ikke til gjenvalg. Opptellingen fredag kveld viser at Felleslista, ledet av Hege Sørli, er valgvinneren. Men ikke med rent flertall, og på Værøy samarbeider KrF og Ap som til sammen fikk like mange mandater i kommunestyret som Felleslista. Dermed blir det avgjørende hvem Værøylista vil samarbeide med.

I Flakstad er Senterpartiet valgvinneren, og Trond Kroken ligger svært godt an til å bli ny ordfører.

I Moskenes er det foreløpig åpent, fintellingen av stemmer ble utsatt til tirsdag. Men Arbeiderpartiet, med ordførerkandidat Laila Jusnes Kristiansen, har fått flest stemmer i Moskenes.

Vestvågøy er kommunen hvor vi har sett det største engasjementet gjennom hele valgkampen, målt i antall leserinnlegg i våre debattspalter på nett og papir. Etter åtte år med Jonny Finstad (H) som ordfører, ligger det nå an til ordførerskifte i Lofotens største kommune, basert på grovtellingen mandag kveld. Arbeiderpartiet, med Remi Solberg i spissen, framstår som den klare valgvinneren. Med Senterpartiets sterke valgresultat, ser Ap, Sp og SV ut til å kunne få rent flertall i kommunestyret i Vestvågøy dersom partiene velger å samarbeide.

Den største skuffelsen i Vågan fikk Arbeiderpartiet. Etter fire år i opposisjon skulle Ap med Hugo Bjørnstad i spissen ta tilbake styringen i kommunen, men så natt til tirsdag ut til å få en tilbakegang på 4,9 prosent målt mot kommunevalget i 2011. Høyre går fram med 1,7 prosent, og det må regnes som et svært sterkt resultat fra posisjon. Rødt har sammen med Venstre størst framgang i Vågan. I skrivende stund er det fortsatt spenning rundt ett mandat, men dersom partiene som har stått sammen i posisjon (Høyre, Venstre og Frp), og opposisjon (Ap, Sp og SV) de fire siste årene fortsetter sine samarbeid, havner Rødt igjen på vippen. Senterpartiet har skolestruktur som sin viktigste sak, og det er vanskelig å se for seg at de vil gå inn i et samarbeid med Høyre, Venstre og Frp. Rødt brøt sitt samarbeid med nevnte partier nettopp på vårens skolesak i Vågan, men partiet ville ved forrige valg heller ikke støtte  Arbeiderpartiet med Hugo Bjørnstad som ordførerkandidat. Natt ville ikke Rødt gi noen tydelige signaler verken i ene eller andre retning. Ap og Høyre har til sammen klart flertall i Vågan, kan de to største partiene enes om et samarbeid?

Lofoten kan også få en rekke representanter på fylkestinget denne høsten, i skrivende stund har vi ikke oversikt over hvor mange Lofotinger som har kommet inn. 

Velgerne har gitt sine svar, men fortsatt skal mange spørsmål avklares når det de neste ukene skal forhandles om politikk og posisjoner i Lofoten.