Høyres ordfører og ordførerkandidat nyter høyere tillit enn partiet i målingen som InFact har gjennomført for Lofotposten. 38 prosent av de 260 spurte foretrekker Eivind Holst som ordfører etter valget. I partimålingen får Høyre 24,7 prosent.

Holst har mest støtte av de åtte i ordførerkandidatene i alle aldersgrupper.

Derimot leder Aps ordførerkandidat Hugo Bjørnstad blant kvinnene. 28,5 prosent vil ha Bjørnstad i ordførerstolen, 24,6 Holst. 50,7 prosent av mennene foretrekker Holst.

Blant begge kjønn ønsker 23,3 prosent Bjørnstad som ordfører i Vågan i neste periode.

I denne målingen er velgerne også spurt om de øvrige ordførerkandidatene. Bak Holst og Bjørnstad følger:

Espen Thorvaldsen (Frp), 8,3 prosent

Margrethe Arnesen (Rødt), 7,9.

Gaute Wahl (Venstre), 6,0

Frank Johnsen (Sp), 5,3

Hilde-Sofie Aasgaard (SV), 3,4

Svein Tennes (Kystpartiet), 1,1.

 

6,8 prosent har ikke gjort seg opp noen mening om hvem de ønsker som øverste politiske leder i Vågan.

Målingen er foretatt mellom 6. og 8. september.

Holst er også kandidaten med desidert størst støtte i eget parti. 92,6 prosent som sier de skal stemme Høyre vil ha Holst som ordfører. Tilsvarende tall blant Aps velgere for Hugo Bjørnstad er 74,6 prosent.

Ved forrige valg støttet Sp Hugo Bjørnstad som ordfører. I denne målingen svar 18,8 prosent av Sp-velgerne at de foretrekker Holst, 6,3 prosent Bjørnstad. Partiets egen kandidat, Frank Johnsen, får støtte fra 62,5 prosent av egne velgere.

Også i de øvrige partiene foretrekkes Holst. Blant Frps velgere har han like stor oppslutning som partiets egen kandidat, Espen Thorvaldsen, 46,2 prosent. Blant SVs velgere er Holst og Bjørnstad jevnstore, 14,3 prosent. SVs ordførerkandidat får 57,1 prosent blant egne velgere.

Blant Rødts velgere vil 16 prosent ha Holst, åtte prosent Hugo Bjørnstad.

– Jeg synes det er vanskelig å kommentere tallene, bortsett fra å si at det er hyggelig å bli satt pris på, sier Eivind Holst.

– Er det konkrete saker som forklarer oppslutningen?

– Jeg kan ikke peke på konkrete saker. Jeg synes Høyre har vært tydelig i de fleste saker.

– Tolker du målingen som en anerkjennelse av jobben du gjør?

– Det må jeg vel gjøre. Men eksamen er 14. september. Valgresultatet avgjør.

Se ordførerkandidatene svare på tre kjappe spørsmål fra Lofotposten: Tre kjappe spørsmål til ordførerkandidatene

Hva skiller partiene?

Algoritmer kan ikke tenke, men de kan være morsomme likevel. Basert på partienes standpunkt i velgerhjelpen vår, har algoritmen tegnet opp en linje mellom de partiene som er mest enige med hverandre. Jo mer enige partiene er, jo tykkere tegnes linjen.

Dersom vi antar at spørsmålene i velgerhjelpen dekker politikkområdet i kommunen godt, så kan vi også anta at partiene med lenker mellom seg har best grunnlag for samarbeid. Hvis du ble nysgjerrig nå, så prøv velgerhjelpen vår. Vurder partianbefalingen du får til slutt med sunn skepsis og sørg for all del for at du bruker stemmeretten din mandag!

Les også: Jevnt mellom Solberg og Finstad i Vestvågøy