Gå til sidens hovedinnhold

Vann(vittig) å legge ned vakta

Rådmannen ville spare penger på kontroll

Artikkelen er over 5 år gammel

Da rådmannen foreslo å spare på vaktordningen for vann, reagerte Mattilsynet omgående.

Rådmannskontoret i Vågan har i lengre tid arbeidet for å kutte i totalbudsjettet. Ett av omstillingsprosjektene er å overføre teknisk vakt til brann- og befalsvakt.

Dette vil imidlertid ikke Mattilsynet vite noe av.

– Alle involverte skal ha nødvendig kompetanse. Loven omfatter alle forhold i forbindelse med produksjon, bearbeiding og distribusjon av næringsmidler – herunder drikkevann, skriver saksbehandler Ada Solstrand i Mattilsynet Region Nord.

I det hele tatt skal alt personell i beredskapsplanen være øvd.

Prosjektleder for vann og avløp i Vågan, Stig Rune Dybwik, mener man sammen med Mattilsynet skal takle utfordringene.

– Vi har en rekke profesjoner som er knyttet til bransjen, ikke minst gjelder det rørleggere. Det tar flere år før de er trygge i jobben. Vi er nøye på at alle driftsoperatører må inneha bred kunnskap om forhold på ledningsnettet. For hele denne virksomheten lager vi prosedyrer for samtlige fem vannverk med tilsammen 120 km vann- og forsyningslinjer, sier Dybwik til Lofotposten.

Mattilsynet har hatt revisjon av alle vannverkene i Vågan. Det er prosjektlederen glad for, siden han ikke vil oppleve et slags skrekkscenario:

– Hvis hovedvannledningen på eksempelvis en institusjon som Marithaugen ryker – som trenger vann hvert minutt i døgnet – får det enorme følger. Med et tilfredsstillende sikkerhetssysm skal vi unngå slike forhold, sier han.

Og seniorinspektør Ada Solstranda i Mattilsynet hevder:

– Opplæring og god forståelse for både den daglige driften og måten vi håndterer en beredskapssituasjon på, er en forutsetning for at vannverkene skal kunne levere trygt drikkevann, hevder Ada Solstrand.

Hvis Vågan ikke retter seg etter Mattilsynet, kan man miste tillatelsen til å levere vann.

Kommentarer til denne saken