Oppdatering 15.07.21, 14:20

I forbindelse med utfordringene vi har hatt med vannleveransen fra Buksnes vannverk er det gjennomført ekstraordinære prøvetakinger av vannet på ledningsnettet. Prøvene er levert til laboratorieanalyser hos Eurofins på Sortland og resultatet av disse prøvene vil først foreligge i morgen fredag 16. juli. Det er derfor fortsatt nødvendig å opprettholde koking av vann som skal benyttes til drikkevann, jf. tidligere meldinger og lenke til Folkehelseinstituttets anbefalinger https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/.

Arbeidet med å utbedre skadene pågår for fullt og vi er veldig glade for alle gode hjelpere som bidrar til å kunne oppnå en normalsituasjon så snart som mulig. Vi vil i løpet av fredag kunne ha strømforsyning på plass, og det vil da være mulig å få gjennomført testing av utstyret som vi er avhengig av. Da vil vi kunne få en bedre oversikt over hvilke komponenter som fungerer og hva som eventuelt må skiftes ut.

Les mer om bruddet i vannforsyningen her:

Slik løser Karl-Petter i Vestvågøy kommune kloringen av vannet

Dette sier Vestvågøy kommune om vannsituasjonen

Kundene tømte butikken til Rema-Kent for vanndunker, i kveld kommer det ekstraforsyning