Når avisene skal publisere saker om hundehold, blir det gjerne en diskusjon om det skal tillates kommentarer på artikkelen eller ikke. For dette er et saksfelt med betydelig temperatur og steile fronter.

På sommeren dreier diskusjonen seg ofte om forholdet til beitedyr, mens det på vinterstid er hunder i skiløypa som er temaet.

Fellesnevneren er at det ikke nødvendigvis diskuteres med innestemme.

For oss i Lofoten er hundeproblematikken på sommeren særlig aktuell. Kombinasjonen av mye sau i fjellene og veldig mange individuelle tilreisende, med hund, gjør at konfliktnivået raskt eskalerer.

Dessverre går det ikke så lang tid mellom sakene i Lofotposten om sau og lam som er skadet eller drept av hund. Det betyr lidelse for dyrene, det betyr økonomisk tap for de som driver landbruk og det kan også bety at hunden mister livet. Den kan begjæres avlivet, eller i særskilte tilfeller avlives av de som har ansvaret for beitedyr.

Her er faktisk Lov om hundehold klarere og adskillig tøffere enn de fleste av oss er klar over:

"En hund som uten ledsager går løs i utmark eller landbruksområder i båndtvangstid og utgjør en klar fare for husdyr og tamrein, kan opptas av grunneieren, festeren, forpakteren, beiteberettigede, en berørt reineier eller noen som opptrer på vegne av disse. Dersom det ikke lar seg gjøre å oppta hunden eller få politiet til stedet så raskt som situasjonen krever, kan vedkommende om nødvendig avlive hunden på stedet."

Nå skjer heldigvis ikke dette så ofte, men det er i hvert fall ingen tvil om at myndighetene har en klar forventing til alle som har hund at de skal ha kontroll på den og at det er hunden som skal holdes unna beitedyr. Ikke omvendt.

Å ha hund er til stor glede for svært mange, og det er ikke så rart at det ble enda mer populært å skaffe seg hund under pandemien. Det er sosialt på mange vis, og bidrar dessuten til bevegelse og bedre folkehelse.

Ansvarlighet fremmer økende aksept for hundehold, også hos de som selv ikke er så begeistret for hund. Idealtilstanden må være at de som ikke ønsker å forholde seg til hunder, skal slippe det.