Victoria Windstad i Longyearbyen lokalstyre er kraftig i kritikken i forholds til den upresise varslingen fra NVE.

Det er kun 14 måneder siden det gikk et skred med dødelig utgang i det samme boområdet i Longyearbyen. Og nå er det på ny evakuering av personer i det samme nabolaget.

– Jeg har ingen tillit til NVE. Først varsler de skredfare Fire, men ingen fare for at boligene skal bli truffet av eventuelle skred. Like etterpå går skredet rett inn i to boligblokker, og skredet når nesten helt fram til flere boliger ved siden av. Det er bare 14 måneder siden det tragiske skredet i desember 2015. To mennesker omkom. Vi har snakket om skredfaren i de siste dagene. Det har vært mye vind og mye snø den siste tiden. Store snøskavler har bygd seg opp, og etter mine kunnskaper om skredfare, har denne økt betraktelig grunnet disse forholdene. Da blir det lite troverdig fra ekspertene hos NVE at det ikke er fare for husene i området, sier Victoria Windstad.

 

Longyearbyen lokalstyre var i full gang tirsdag ettermiddag å ta hånd om de evakuerte fra rasområdet. Mange personer hadde forøvrig samlet seg i skredområdet, for å tilby sin bistand i redningsarbeidet.

– Denne gang synes det som om ingen personer er skadet. Men tryggheten vår har fått en alvorlig knekk, sier Windstad.

Henrik Enevold i kommunikasjonsavdelingen hos NVE synes det blir for tidlig å besvare kritikken fra Svalbard.

– Vi har to personer fra NVE som bistår Sysselmannen på stedet for å vurdere situasjonen videre. Dette er prioritet nummer en. Vi har en viss forståelse for at kritikken kommer, men den vil vi evaluere i ettertid. Har varslingen vært for dårlig? Har den kommet for sent? Det er helt klart vi tar det opp i etterkant for å se hvordan varslingene våre kan bli enda mer presis. Om det har vært mangler denne gang, kan jeg ikke svare på nå, sier Enevold i NVE.