Bygeværet søndag og mandag har ført til opp mot 30 centimeter nysnø, som igjen har ført til at det har gått mange naturlige utløste flakskred i Lofoten og Vesterålen, melder Norges Vassdrags og energidirektorat på sin varslingsnettside varsom.no.

Snøskredfaren blir beskrevet som betydelig, og har fått en faregrad 3.

– Det er tydelig at nysnø fester seg svært dårlig til det gamle, harde snødekket og det er stor grunn til å tenke at dette også vil være tilfelle flere steder i Nord-Norge når det kommer nysnø, skriver snøskredvarslinga.

Mot helga skal det bli verre.

– Snøskredvarslingen er bekymret for hva som vil skje mot helgen når det kan komme store nysnømengder og kuling fra Sørvestlig og Vestlig retning over store områder. Når uværet står på vil det være naturlig å holde seg unna skredterreng, men når været roer seg er det svært viktig å være forsiktig. På grunn av at nysnøen fester seg dårlig til det gamle, harde snødekket, kan det ta svært lang tid før fokksnøen stabiliserer seg, skriver NVE på sine nettsider.