Moskenes SV viser til behov for utdyping av innseilinga til Værøy havn, der grunnstøtinger og fare for grunnstøtinger har vært et problem lenge. Kommunen har bedrifter som satser stort på fiskeforedling, men som trenger ei sikker innseiling til havna for å kunne få leveranser fra større båter.

Problemet er ikke av ny dato, og behovet for løsninger har vært der vel lenge.

Utdyping av innseilinga til Værøy havn er kommet med i forslaget til Nasjonal Transportplan. Moskenes SV foreslår å bevilge penger til dette alt på neste års statsbudsjett, og vi oppfordrer SV og de andre partiene på Stortinget om å samles om en innsats for Værøy.

Et av foredlingsselskapene, Lofoten Viking, har planer for utbygging, men de trenger ei sikker innseiling for å investere. Alternativet vil være å etablere seg et annet sted, ifølge bedriftsledelsen. Penger til Værøy havn må komme nå, og arbeidet må komme i gang snarest.

Det vil være viktig å få til ei rask handling her.