Skredfaren er høyest i indre deler av regionen.

– På de aller høyeste toppene vil det kunne danne seg store fokksnøflak i leområder. Temperaturøkning og nedbør i form av regn i lavlandet vil føre til at det kan gå naturlig utløste skred der det ligg snø fra før, er meldingen fra varsom.no.

Snøskredvarselet er «betydelig» den 1. januar, og «moderat» den 2. januar.

Det er også sendt ut varsel om flomfare. Farenivået er gult og gjelder for Nordland og deler av Trøndelag.

- Det er ventet mye regn onsdag og torsdag. Nedbøren ventes å komme som regn under 600-1000 moh. Det er ventet stigende temperatur, og påfølgende snøsmelting, skriver varsom.no

Kombinasjonen mye regn over flere dager og snøsmelting ventes å gi vannføring på høyt gult nivå i både store og små vassdrag.

Rådet fra varsom.no er at du holder deg oppdatert om situasjonen, og sikrer og flytter verdier bort fra utsatte områder.

– Det er allerede stedvis stor vannføring etter nedbøren forrige uke. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag, skriver de.