Varsom melder om snøskredfare 3 for Lofoten og Vesterålen mandag og tirsdag.

- Det ligger nå mye løs snø i terrenget og er tilgjengelig for vindtransport. På grunn av bygevær er det stor variasjon i hvor mye snø som kom i regionen. Det om mest på Vestvågøya og Austvågøya. Under nysnøen ligger det vindpåvirket snø av ulik hardhet. På de mest vindutsatte plasser er det avblåst ned til hardt skarelag, melder tjenesten.

De siste dagene har det blitt observert mange mindre skred. Både flakskred i fokksnøen og løssnøskred der snøoverflaten er våt.

- Snøbyger i kombinasjon med vind vil opprettholde faren for ustabile fokksnøflak. Enkelte store skred i fokksnøen kan fortsatt forekomme i terrengformasjoner som samler mye snø. Eldre fokksnøflak vurderes nå stort sett å være vanskelig å løse ut.

Varsom fraråder derfor ferdsel i terreng som er brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.

- Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.