Varsler pålegg om å sikre bygningsmasse: - I så dårlig forfatning at det kan medføre fare for båttrafikken og personsikkerheten

Vågan kommune har sendt ut et forhåndsvarsel om pålegg om sikring av bygningsmasse til Fredriksens Sønner AS.