VG melder at en teknisk feil har ført til at en teknisk feil i kommunenes datasystem for barnevernet gjør at bekymringsmeldinger ikke har kommet fram. Feilen gjelder fra høsten 2020 og kan omfatte 244 norske kommuner, inkludert Bergen, Oslo og Tromsø. Systemet er lagt av Visma. og heller ikke er funnet igjen.

Nå viser det seg at også barnevernet i Vågan har samme feilen.

– Enkelte bekymringsmeldinger som har blitt sendt er ikke kommet fram til Barnevernet, da de ikke er blitt korrekt lagret i systemet. Det er ikke snakk om informasjon på avveie, men at informasjon potensielt er forsvunnet. Vi vet enda ikke om dette også gjelder innbyggere i Vågan. Årsaken er en feil i koblingen mellom to systemer. Det ene er innmeldingsportalen, det andre er fagsystemet som kommunen jobber i. Feilen ligger ikke hos Vågan kommune, med hos en leverandør som leverer til mange kommuner. Feilen ble oppdaget av Bergen kommune. Vi kan ikke utelukke at feilen ikke har rammet Vågan kommune. Det er derfor mulig at bekymringsmeldinger ikke har kommet fram, heter det en i melding fra Vågan kommune.

I pressemeldingen opplyses det at Lofoten-IKT er i gang med å oppdatere programvaren med leverandørens siste versjon av integreringsadapter.

– Det vil arbeides med å få informasjon fra leverandørene av tjenestene om Vågan også er rammet av dette. Dersom du har levert en bekymringsmelding og ikke fått annet svar fra oss enn kvitteringen når du leverte. Ber vi deg melde fra på nytt. Dette er sterkt beklagelig, og vi og alle andre berørte kommuner ser alvorlig på denne hendelsen. Systemer som ivaretar våre barns sikkerhet skal virke, heter det i meldingen.