Vågan kommune melder at etter møte i kriseledelsen er enighet om at det skal innføres tiltak for å begrense smitten i kommunen.

Det ble fredag formiddag kjent at det blant annet er smitteutbrudd på et sykehjem i Vågan.

Disse tiltakene skal samkjøres med Vestvågøy kommune som står i en tilsvarende situasjon.

Klokka 16.00 i dag skal Vågan delta i møte med helsemyndighetene, kommunene i Nord-Norge og sykehusene i nord.

- Vi avventer derfor dette møtet med innføringen for å høre om det kommer pålegg utover det vi selv har bestemt. I den anledning er det uansett viktig for oss å påpeke at tiltakene vil i all hovedsak dreie seg om hva du som individ må gjøre, ikke pålegg om stenging eller forskrift per nå. Vi som individer i et samfunn må ta inn over oss at det den siste tiden er flyttet et ansvar fra det offentlige til den enkelte person, skriver Vågan kommune.