Vedtaket om fraflyttingssted ble omgjort

Kommunedirektøren anbefaler at Moskenes stanser behandlingen av byggesøknader i Reinefjorden.