Etter flere henvendelser om trafikkaos, velger Statens vegvesen å stenge innkjøringsmuligheten på et område ved E10 som kalles "kystverksvingen". Det har blitt tatt i bruk som en parkeringsplass av turgåere som har tenkt seg opp den populære turen til Reinebringen. Når "parkeringsplassen" er full, parkeres biler på begge sider langs E10, noe som har ført til vanskelige trafikkforhold på stedet.

- Området er ikke ment til parkering og etter henvendelse fra Moskenes kommune, velger vi å stenge området, sier Tor Ivar Johnsen i Statens vegvesen.

Stengselet som settes opp av entreprenør i nærmeste framtid blir permanent.

- Men vi skal ha møte med kommunen etter ferien og se på om det er trafikksikkerhetsmessig mulig at kommunen kan drive parkeringsplass der i egen regi. Inntil videre oppfordres turgåere benytte den kommunale parkeringa ved ytre havn, sier Johnsen.

Les også: Nesten 1000 på Reinebringen tirsdag