Storflyplass på Leknes og innkorting av E10 mellom Svolvær og Leknes har fått mest oppmerksomhet når det gjelder større samferdselsprosjekt i Lofoten. Nå kan det ligge an til at Flakstad og Moskenes kommer først ut av Nasjonal Transportplan.

Onsdag omtalte Lofotposten tankene Statens vegvesen har omkring bruken av 1,2 milliarder kroner til rassikring mellom Napp og Å. Ifølge prosjektleder Reidar Johansen er Bainveien over Kilanpollen, det over 30 år gamle forslaget fra tidligere kommunelege i Moskenes, Morten Bain, i ferd med å bli skrinlagt som rassikringsprosjekt.

Årsaken er at dette er en usikker løsning, både økonomisk og praktisk, samt at en større fylling over pollen har en konsekvens i forhold til naturverdiene. I stedet vurderer Statens vegvesen tunnel gjennom Stortinden, mellom Bøosen nær innkjøringen til Nusfjord, og utgang like ved krysset til Skjelfjord.

Også dette er et forslag som ble lansert første gang tidlig på 1990-tallet. Da kommunestyret i Flakstad kom med innspill til statlige prioriteringer, foreslo daværende SV-politiker Hulda Berre tunnelløsningen.

Tunnelen vil legge E10 utenom kommunesenteret Ramberg. Et sentralt tema når Flakstad skal behandle Statens vegvesens foretrukne løsning, blir garantert hvordan en slik omlegging vil påvirke handel og vandel i kommunesenteret. Vil Ramberg tape på at bilturister ikke kjører gjennom bygda, men gjennom tunnel som kommer ut en kilometer vest for Ramberg?

De senere årene har riksveiers plassering vært grundig diskutert i forbindelse med bygging av nye veier. Transportbransjen har gjentatte ganger beklaget at kommuner har for stor makt i valget av traseer, og at kommunen for ofte lander på at riksveien skal gå gjennom tettsted og byer.

Tidligere samferdselsminister Bård Hoksrud (Frp) var i 2014 oppgitt over det samme. At riksveier inneholdt 40-soner og fartsdumpere var slett ikke hensikten med å ruste opp veinettet, og at ved å legge alle hovedfartsårene utenom sentrum og tettsteder tas det mye større hensyn til gjennomgangstrafikken.

– Samtidig får lokalsamfunnene både mindre støy, slitasje og lokal forurensning, sa Hoksrud til Nationen i 2014.

Det er en utfordring å ligge utenfor allfarvei. For byer som er mål for en reise er utfordringen liten. For et lite sted som vil være synlig med sine tilbud, blir den «visuelle» markedsføringen borte. Færre stopper på impuls fordi de ser Rambergstranda, Ramberg Resort, de små kafeene og dagligvarebutikken.

På den andre siden kan E10-løsningen som Statens vegvesen peker på ha sine fordeler. Det blir kort avstand inn til Ramberg. Går kommune og lokalt næringsliv sammen om å markedsføre stedet, kan det spilles på kvaliteter som blir framtredende uten en sterk trafikkert riksvei gjennom fiskeværet. En omlegging vil neppe ramme aktiviteten, men kanskje åpne nye muligheter i disse tider hvor grønn turisme framheves i alle sammenhenger.