Advokat mener kommunen har veirett til Sildpollnes kapell

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

I januar vedtok Vågan krikelige fellesråd å stenge kapellet i Sildpollness. Kirkerådet og kommunen har ikke kommet til enighet med grunneier Arild Rønning om bruken av veien til kapellet.

Nå har Vågan kommune fått advokat til å se på saken.

LES OGSÅ: Veikrangel stenger kirke

KS-advokatene ved advokat Øyvind Renslo har sendt sin vurdering av saken ved Sildpollnes til Vågan kommune.

Rett fra 1890

Spørsmålet kommunen har stilt er om de har veirett til kirken på Sildpollnes, og om denne veiretten også omfatter almenheten. Spørsmålet ble aktualisert etter at grunneier krever kompensasjon fra kommunen for bruk av veien.
Renslo påpeker at kommunen ikke kan bruke veien til Sildpollnes kapell uten at det foreligger særskilt rettslig grunnlag – det mener han det gjør.
For det første viser Renslo til at det i 1890 ble tinglyst en rett til en gangvei til det daværende bedehuset. Retten ble gitt besøkende til bedehuset, og var tidsubegrenset så lenge bedehuset ble benyttet til «kristelig oppbyggelse og dens formaal». Denne tinglyste heftelsen falt bort i 1984 da kirkeeiendommen ble skilt ut som et eget gårds- og bruksnummer. Renslo mener at dette skjedde ved en feil, og at det ikke betyr at kommunen har mistet denne retten. At det nå er snakk om en bilvei og ikke en gangvei mener Renslo er en naturlig utvikling. Han mener kommunen kan benytte seg av denne veien, det samme gjelder brukere av kirken. Når det da kommer til de øvrige som bruker veien, de som tar bilder og lignende på eiendommen, mener Renslo almenheten har opparbeidet seg rett til å bruke av veien ved å ha gjort dette i god tro over mange år. Dette gjennom såkalt alders tids bruk.
Konklusjonen fra Renslo er at kommunen ikke trenger å ekspropriere veien etter ekspropriasjonslovens regler, da de allerede har rett til å bruke den.

Grunneier uenig

- Andre advokater har en helt annen oppfatning om saken, kommenterer grunneier Arild Rønning.

Han har nå også stengt av vannet til kapellet.

Rønning spør:

- Er det rimelig at jeg skal holde Sildpolness kapell med parkering, snuplass, vinter- og sommervedlikehold av veien, søppelkasser og toalett, uten at kommunen skal være med å betale for dette? Er det noen av dem som kritiserer meg, som selv ville gjort dette for kommunen?

LES OGSÅ: Løft for doene

Artikkeltags