Mange har vært misfornøyd med forholdene langs Sykehusbakken på Gravdal. Nå har veien fått et flunke nytt lag av deilig asfalt, og mer er på gang.

Det kan veiansvarlig Bernhard Rottem i Vestvågøy kommune fortelle.

På lista over veier som får ny asfalt står Meieriveien, Elvegårdsveien, Myrstien og veien inn til Origo på Leknes.

Nordre del av Storgata skal sporfylles, her blir det ikke full nyasfaltering i påvente av endringer som kommer neste år i forbindelse med Storgata-prosjektet.

Utenfor Bunnpris og LAS på Leknes, skal to felter på parkeringsplassen få ny asfalt.

Også Sjøveien skal få ny asfalt.

Arbeidene skal være fullført 31. august.