Her vil Allan og Frp øke fartsgrensene: – Jeg tror de fleste ser at det er fullt forsvarlig med høyere fart

Allan Ellingsen og Nordland Frp vil be om en gjennomgang av E10 på Lofast for å få vurdert høyere fartsgrenser.