Kontraktsbrudd ble kostbart for entreprenør

Vestvågøy kommune har ilagt en entreprenør en økonomisk sanksjon for ikke å ha overholdt inngått kontrakt.