3,4 millioner til veiene

Hull: Det er mange kilometer med grusveg i Vestvågøy. Noen av dem, som Malnesveien, foreslås omklassifisert til privat veg. Foto: Lise Fagerbakk

Hull: Det er mange kilometer med grusveg i Vestvågøy. Noen av dem, som Malnesveien, foreslås omklassifisert til privat veg. Foto: Lise Fagerbakk

Politikerne i Vestvågøy flagger et ønske om å satse mer på veivedlikeholdet; 3,4 millioner hvert år.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Etterslepet på veivedlikeholdet i Vestvågøy er i en ny rapport beregnet til 49 millioner kroner.

Det er klart, etter at det for første gang er gjort en grundig og komplett kartlegging av de kommunale veistrekningene.

Dette er nå hovedplan vei for perioden 2017–2024. Planen erstatter tidligere plan fra 1994.

Avtroppende veiansvarlig, Bernhard Rottem i Vestvågøy kommune, fikk tirsdag skryt av formannskapet for en meget god og vel utført jobb.

Kommunestyret skal behandle saken førstkommende tirsdag, men i formannskapet er stemningen god for å satse betydelig mer på vei.

– Vi bruker for lite og må i budsjettet opp for å ta igjen etterslepet, sier ordfører Remi Solberg.

Les også: Lokalpolitikerne har fått nok av dårlig vedlikeholdte veier og foreslår nytt system i kommunen

Innstillingen er i første omgang 3,4 millioner kroner hvert år i 2017, 2018, 2019 og 2020.

Ap støtter forslaget. Det samme gjør Sp og Høyre.

Solberg sier veisatsingen har mye å si for bosettingen.

– Veien utover til Vetting fikk asfalt i 2016. De har fått en skikkelig boost. Det bekrefter bare at vi gjør noe rett når vi prioriterer asfaltering. Slik at jeg tror det er viktig for bolyst og næring at vi prioriterer vei, sier han.

Det uttrykkes glede over nå å ha et grundig dokument som basis for å gjøre prioriteringer.

Artikkeltags