En del fiskeribedrifter er flinke til å klage og forsvare sin krav når de ønsker noe. Å utestenge sine egne,ungdom til fordel for import av sesongarbeidere (enig, noen trengst for å avhjelpe) fra Europa synes ikke bærekraftig på sikt!

Politisk myndigheter bør nå ta grep. Veien vi nå er inne på er ikke den rette for ungdom og kystfolket her nord.

Politiske myndigheter bør snarest mulig begynne å arbeide aktiv, stopp det mest av (kvalitet) råstoffet vi eksporterer. Arbeide aktiv for å bygge opp moderne foredlingsindustri, legge til rette, la ungdom få utdannelse som er dagens verdig , framsnakke yrket. Helårsarbeidsplasser vil da komme som vi alle er avhengig av.

I dag foredles vårt råstoff (skummer fløten) i flere Vest Europeiske land. Her er det helårsarbeidsplasser. Har selv besøkt bedrifter der og gremmes når jeg tenker på alle arbeidsplasser denne foredlingen kunne tilført kystkommunene her nord! Ingen tvil, helårsarbeidsplasser, innen foredling er veien fremover,for folket og kysten.

Våre politikere bør snarest få en annen holdning overfor EØS - arbeide aktiv for å avvikle nåværende idiotiske system! Å tro at nåværende system, innhenting av en hjelpende hånd fra Europa så snart skreisesongen står for døren er og blir ikke bærekraftig på sikt! Holder vi på slik noen ti år til, må vi ha hjelp fra Europa til å ta vedlikeholdet og ( vi er godt på vei) for vår ungdom er forlenget reist ut av landsdelen.

For denne holdningen skikkelig feste i våre sinn, gjør våre politikere oss alle til tapere. Ønsker vi det?

Å arbeide aktiv for en sak er bra men, å arbeide med hode under armen ja, da kan man like godt sage greinen helt av. Dette er kanskje noen av det som kommer til å skje her nord, dersom noen få får sin viljen og som ønsker å spare kystnorge til fant!

NB. Er oppvokst i kystkommune og kjenner fiskeri og foredlingindustrien. Som produksjonsleder på 1970 tallet og inspektør i Fiskeridirektoratet over år fikk en et viss innblikk i det som pulserte rundt om i Norges kyst.