Veien i Gjerstadbrekka: – Smalere enn prosjektert

Den nye asfalten er lagt på veien ved den nye gang- og sykkelveien mellom Gravdal og Ballstad. Nå viser det seg at veien er noe smalere enn hva som var prosjektert.