Regjeringen og samarbeidspartiene legger inn 1,250 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan 2018–2029 til å starte utbedringen av E 10 mellom Fiskebøl og Nappstraumtunnelen. Onsdag l samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fram NTP for de neste 12 årene.

I tillegg er det lagt inn 750 millioner kroner til rassikring, som skal brukes til å bygge Bainveien over Kilanpollen og legge E 10 over Spengerleira vest for Ramberg.

Men Lofoten må vente i minst syv år. Både Veipakke Lofoten og rassikringen i Flakstad starter i siste del av NTP, som går fra 2024 til 2029. Det ligger ikke bompenger i regjeringens forslag.

– Bør være fornøyd

– Lofoten bør likevel være strålende fornøyd med to milliarder kroner til Veipakke Lofoten. Nå kan planleggingen og forberedelsene starte for fullt, sier Jonny Finstad.

Lederen i Nordland Høyre og sentralstyremedlemmet har jobbet i eget parti for å få bevilgningene på plass. Nå oppfordrer han Lofot-kommunene til forberede seg på å kjempe for å få resten av bevilgningene på plass. NTP skal rulleres etter seks år.

– Lofoten må reetablere veiselskapet Lofotvei. Det vil være viktig, både for å jobbe for å få resten av bevilgningene på plass og meisle ut en helhetlig samferdselsplan for Lofoten. Nå er det viktigere enn noensinne å jobbe målrettet, sier Finstad som er stortingskandidat for Høyre.

Han legger til:

– Regjeringen setter i første del av perioden av ca. åtte milliarder til Hålogalandsveien mellom Tjeldsundet og Gullesfjordbotn/Langvassbukt. Nå starter arbeidet med å gi en langt bedre kommunikasjon mellom Lofoten og Narvik.

Om prosjekt som ikke er fullfinansiert, sa Solvik-Olsen på pressekonferansen:

– Vi er opptatt av fullføring. Noen blir ikke ferdig til 31.12. 2029. Samtidig ligger det bindinger til den påfølgende NTP ved at prosjekter er satt i gang.

 

– Skuffet

Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) ser derimot ingen grunn til å juble. Han er meget skuffet over at et mindre rassikringsprosjekt som Bainveien først kommer etter 2024.

– Jeg trodde at Bainveien ville komme i første periode. Ras i fjor sommer vier hvor viktig det er å få rassikret strekningen. Omleggingen over Kilanpollen og vest for Ramberg gir ti kilometer kortere vei. I januar startet Statens vegvesen planleggingen av Bainveien. For vår del kunne tiltaket vest for Ramberg vært holdt utenfor foreløpig for å gi plass til vei og bru over Kilanpollen i første del av NTP-perioden, sier Sørdal.

Han tror det blir vanskelig å rokke ved forslaget.

– Høyre, Frp, Venstre og KrF står bak forslaget og sikrer dermed flertall i Stortinget. Det blir vanskelig å få veien flyttet til første planperiode, mener Sørdal.

Formannskapet i Flakstad utsatte tirsdag behandlingen av skolestrukturen i påvente av NTP. Rådmannens anbefaling var at skolen opprettholdes dersom Bainveien står ferdig i løpet av 2020.

– Der røk det alternativet, sier Sørdal.

– Vet ikke prislappen

Statens vegvesen har gjennomført konseptvalgutredning for E 10 gjennom Lofoten. Tre alternativer er vurdert.

Da KVU-en ble presentert i 2015 holdt Statens vegvesen en knapp på en løsning som ble kostnadsberegnet til 5,3 milliarder kroner. Halvparten av kostnadene var knytte til regionforstørring mellom Kabelvåg og Leknes: E10 bygges ut til vegnormal standard med vegbredde 8,5 meter, med tunnel gjennom Lyngværfjellet og ny trasé med fartsgrense 90 km/t mellom Sundklakkstraumen og Leknes. Samt tiltak som gir sammenhengende sykkelløsninger mellom Henningsvær og Svolvær, og rundt hele Vestvågøya.

Startbevilgningen er identisk med veivesenets kostnadsoverslag for utbedringen Fiskebøl – Svolvær.

Nå sier regionveisjef Torbjørn Naimak.

– Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvilket av konseptene vi skal gå for. Dermed er heller ikke prislappen klar.

Når det gjelder Bainveien og Spengerleira i Flakstad sier han:

– Vi er i gang med planleggingen. Det vil ta ett til to år å lage reguleringsplanen.

 

Fornøyd med å få inn veipakken

Vågan-ordfører Eivind Holst (H) er fornøyd med at veipakke Lofoten er med i NTP.

– Dette er som forventet og ligger inne i siste del av perioden. Jeg skulle gjerne sett at det var tidligere, men ting må gå seg til og vi er akkurat ferdig med konseptvalgutredningen. Man skal rekke å bygge alt som utredes og jeg hadde ikke forhåpninger om mer enn dette, sier Holst.

Han er totalt sett fornøyd med at innkorting og utbedring av E10 gjennom Lofoten nå er med i transportplanen.

– Jeg er glad for at Veipakke Lofoten er inne og det ville vært oppsiktsvekkende om det ble fremskyndet forbi andre prosjekter. Signalene er i tråd med det man med rimelighet kunne forvente, sier Eivind Holst videre.