Tall fra Norges sjømatråd viser at Norge eksporterte sjømat for 8,6 milliarder kroner i april. Det er en økning på 338 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med april i fjor. Dermed fortsetter den positive utviklingen fra forrige måned.

– Til tross for at sjømatmarkedene fortsatt er sterkt preget av koronapandemien og en styrket norsk krone, er verdien av sjømateksporten i april den nest høyeste april-måneden noensinne. Det skyldes blant annet at det eksporteres rekordhøye volumer til økte priser av blant annet laks og snøkrabbe. Etterspørselen etter laks i Frankrike og Italia er igjen økende, mens amerikanerne har fått opp øynene for snøkrabben, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i en pressemelding.

Fortsatt utfordringer

Verdien av sjømateksporten i mars og april i år har aldri vært høyere i disse to månedene noen gang. Likevel understreker Renate Larsen at det fortsatt er utfordrende tider for deler av næringen.

– Utviklingen for saltfisk og klippfisk av torsk er fortsatt svak. Selv om saltfiskvolumet økte i april, er volum for både klippfisk og saltfisk av torsk ned over 20 prosent hittil i år, til fortsatt lave priser. Dette skyldes redusert etterspørsel og lavere volum til et viktig marked som Portugal, sier Renate Larsen.

Kraftig vekst for fersk torsk

Norge eksporterte 11 600 tonn fersk torsk, inkludert kvalitetsmerket skrei, til en verdi av 385 millioner kroner i april. Volumet økte med 61 prosent. Verdien økte med 77 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med april i fjor. Danmark, Polen og Nederland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i april.

– Til tross for fortsatt nedstengte restauranter i flere av våre viktigste markeder, økte eksporten av fersk torsk kraftig i april. Vi hadde en betydelig volumøkning til alle store transitt- og videreforedlingsmarkeder, som Danmark, Polen, Nederland og Latvia. Etter to år med nedgang i eksportvolum av fersk hel torsk i vintersesongen, ligger både volum og pris hittil i år på omtrent samme nivå som i 2018, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd

Negativ valutaeffekt

I 2021 har den norske kronen styrket seg. Det betyr at norske sjømateksportører får mindre betalt for sine varer enn på samme tid i fjor.

– Våre utregninger viser at den negative valutaeffekten for all norsk sjømateksport bare i april var på om lag en milliard kroner sammenlignet med april 2020. Hvis vi sammenligner de fire første månedene i år med samme periode i fjor, utgjør denne effekten to milliarder kroner, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.