Venn deg til P-avgift

Av
DEL

LederLofoten er under press, arealmessig. Både i de tettest befolkede områdene, og der attraksjonene befinner seg. Alle kommunene har slike områder, der trykket av besøkende langt overstiger det det er plass til. Dette må vi bare venne oss til, og alternativet til regulering, orden og system, er kaos.

Svolvær ville mest sannsynlig vært en dysfunksjonell by uten dagens parkeringsregime, selv om det helt klart har en bakside også. Løsningen med gratis parkering de to første timene på Alti og Biltema er likevel å foretrekke framfor alternativet som nå på sommeren ville vært å ikke få parkert.

På sikt er det også et nasjonalt mål å få oss til å ikke bruke bilen i samme grad som i dag, og det er fullt mulig for mange som bor bynært å gå eller sykle.

I Leknes sentrum er det fortsatt så god plass at regulering av parkeringen så vidt er i startgropa, men det er faktisk vedtatt, etter forslag fra Frp, å se på avgiftsparkering i forbindelse med Storgata-utbyggingen. Altså er det ikke vedtatt at det blir, men det skal i hvert fall utredes. Får Leknes den ønskede fortettingen, vil det tvinge seg fram å regulere, kanskje ikke helt ulikt den modellen som er valgt i Svolvær.

Nå ser vi også at eiere av private arealer tar grep, ikke nødvendigvis fordi de er ute etter å tjene penger, men for å rydde opp. På Ballstad har Kræmmervika Havn valgt å avgiftsbelegge parkering på arealer de eier da de ser at trykket på området får konsekvenser for egen drift. Dette kommer vi til å se mer av.

De fleste vil nok også akseptere det, slik som på Hauklandsanden, der det tidvis tilbys parkering på et landbruksareal mot betaling. De som velger å stå der, og betaler, tenker mest sannsynlig at det er bedre å parkere trygt og lovlig, enn å gjøre vendereis fordi all gratisparkeringen er tatt.

Utfordringen fremover blir å finne balansegangen mellom vettug regulering for å holde orden, og parkeringsregimer som i verste fall vil kunne fremstå som uvennlig. Godt skjønn og folkeskikk, både hos tilbyr parkering, og de som kjøper parkering, må derfor gå hånd i hånd. Mest sannsynlig er det mer motstand mot regulert parkering hos oss som bor her, enn hos de som kommer kjørende hit.

De fleste norske og utenlandske turister bor i tettbygde og urbane strøk, og har for lengst akseptert at man ikke uten videre kan sette fra seg bilen der det måtte passe.

Artikkeltags