Gå til sidens hovedinnhold

Venstre vil styrke barnehagene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det aller viktigste for å gi alle barn like muligheter, er barnehager av høy kvalitet. Da må vi sikre at det både er mange nok ansatte i bar­nehagene, og at det er flere barnehagelærere, flere fagarbeidere og flere med andre utdanninger som er relevante. Venstre går til valg på bedre barnehager fordi barna er fremtiden vår.

Pedagognormen som ble innført i 2018 bør evalueres, og kravene til utdanning bør skjerpes. Målet vårt er å øke andelen barnehagelærere til over femti prosent i løpet av neste stortingsperiode, opp mot seksti prosent de neste ti årene. I tillegg vil vi arbeide for å rekruttere flere mannlige barneha­gelærere. Barnehagelærere og assistenter trenger kontinuerlig kunn­skapspåfyll. Vi vil gi både barnehagelærere og assistenter tilbud om etter- og videreutdanning, og få flere med mastergradsutdanning i barnehagene.

Vi vil at barnehagen skal være en trygg arena for lek og læring. Den skal være tilgjengelig for alle, og barna skal erfare hva det betyr å respektere seg selv og andre.

Vi vet hvor viktig det er for barn å få en barnehageplass. Derfor vil vi innføre en garanti slik at alle barn får tilbud om en plass etter endt for­eldrepermisjon. Slik slipper foreldrene å ta ut ubetalt permisjon eller finne andre overgangsløsninger.

Vi vil sikre et mangfold i barnehagetilbudet. Det viktigste for oss er at barna får et godt barnehagetilbud, ikke om det drives av private eller det offentlige. Samtidig er det viktig å bevare et mangfold blant de private barnehagene, og sikre en finansiering som gjør det mulig å drifte små, uavhengige barnehager også i fremtiden.

Vi vil endre dagens finansiering av barnehager slik at de kan tilby mer fleksible åpningstider. Det vil være et viktig tilbud som gjør hverdagen litt enklere for yrkesgrupper som jobber kvelds- og nattskift. Selvsagt må det være ei maksgrense for hvor lenge hvert barn kan være i barnehagen også med mer fleksible åpningstider.

Vi har fått gjennomslag for gratis kjernetid i barnehagen for familier med dårlig råd. Nå vil vi sørge for gratis heldagsplass for familier med dårlig råd, både i barnehage og SFO. Venstre prioriterer barnehagene fordi gode barnehager sikrer en god start på livet og like muligheter. Da må også folk med dårlig råd få muligheten til å benytte barnehagetilbudet.

Mats Hansen
3. kandidat for Venstre i Nordland

Kommentarer til denne saken