[Nordlys]: Den økonomiske aktiviteten tar seg opp fra sommeren i takt med vaksinering og at smittetrykket avtar, tror SSB. De venter en gradvis renteoppgang fra sommeren, melder NTB.

Statistisk sentralbyrå tror at den kraftige boligprisveksten siden mars trolig bidrar til å framskynde tidspunktet for når første renteheving kommer.

– Vi venter at styringsrenta heves gradvis fra midten av 2021 til 1,0 prosent i 2023. Pengemarkedsrenta vil da være rundt 1,4 prosent ved utgangen av 2023, skriver SSB i årets fjerde rapport om Konkjunkturtendensene.

Rekordlav rente

I løpet av knappe to måneder i vår satte Norges Bank ned styringsrenten med til sammen 1,5 prosentpoeng til rekordlave 0 prosent.

Dermed har Norge hatt en sterk vekst i boligmarkedet til tross for korona. Den kraftige boligprisveksten siden mars bidrar trolig til å framskynde tidspunktet for når første renteheving kommer, skriver SSB i sin analyse.

- Vi venter at styringsrenta heves gradvis fra midten av 2021 til 1,0 prosent i 2023. Pengemarkedsrenta vil da være rundt 1,4 prosent ved utgangen av 2023. Dette er fremdeles lavere enn hva som kan anses å være et normalt rentenivå, noe Norges Bank anslår ligger mellom 2 og 3 prosent.

SSB forventer neagativ realrente (forskjellen mellom pengemarkedsrenten og inflasjonen) de neste årene.

Lav rente har satt fart på boligmarkedet

Til tross for et historisk kraftig tilbakeslag i norsk økonomi har boligprisene steget 8,3 prosent fra mars til november. At styringsrenta ble redusert fra 1,5 prosent i mars til 0 prosent i mai, i kombinasjon med sentralbankens signaler om at renta skal forbli på dette lave nivået lenge, har trolig bidratt til den kraftige prisøkningen, skriver SSB.

De venter fortsatt vekst i boligprisene.

- Vi anslår at boligprisene vil stige med 4 prosent som årsgjennomsnitt i år. Det er utviklingen i inntekt, gjeld, befolkning, samt tilbudet av boliger og realrente, som i stor grad bestemmer boligprisutviklingen.