Slutter som skoreparatør etter 25 år – som den siste i Lofoten

Arild Eriksen kom til Lofoten industri AS (LIAS) vaskeri for over 25 år siden, nå skal han pensjoneres i slutten av januar.