Reiselivet ber Lofotrådet øke kontrollen av Airbnb-utleie

Reiselivsrådet i Vest-Lofoten ber Lofotrådet og kommunene utrede hvordan kontrollen med korttidsutleie av boliger kan bli bedre.