Vurderer å legge ned fiske og fangst på Gravdal

Utdanningsetaten i fylket må spare rundt 170 millioner kroner innen 2022. Det betyr en kraftig innstramming i utdanningstilbudene på Nordlands videregående skoler.

DEL

Neste uke skal den nye tilbudsstrukturen diskuteres. Blant forslagene er kutt i tilbudet "Naturbruk" i 1. klasse på videregående.

Et alternativ går på å legge ned fiske/fangst på Gravdal, og opprettholde naturbruk ved Kleiva og fiske/fangst på Øksnes. I andre to alternativene får Gravdal beholde tilbudet, mens tilbud ved Kleiva eller Øksnes legges ned.

Det kommer fram i en pressemelding fra Nordland Fylkeskommune.

- Endringene vil merkes

I desember skal fylkestinget vedta ny struktur for Vg1-nivå som trer i kraft høst 2020. Den nye Vg2-strukturen skal vedtas høsten 2020. Neste år øker antall yrkesfaglige utdanningsprogram fra åtte til ti program i Norge. Samtidig må Nordland revurdere alle tilbud som koster ekstra.

Fylkeskommunen inviterer kommuner og arbeidsliv til å gi råd og innspill før forslaget ferdigstilles og sendes til politisk behandling i fylkestinget.

- Endringene vil merkes på de aller fleste skolene i hele fylket. Men vi skal kjøre en god prosess der alle skal få komme med sine synspunkter. Vi inviterer svært bredt til innspillsmøter, der forslaget til ny tilbudsstruktur blir lagt fram. Vi ønsker en god drøfting regionalt, før saken behandles i fylkesrådet og fylkestinget i desember, uttaler utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar, i pressemeldingen.

Innspillsmøtene vil bli holdt i Brønnøysund, Bodø, Sortland og Narvik.


Her er forslagene til ny tilbudsstruktur for Nordland:Studieforberedende program:

Det foreslås å opprette flere klasser med studiespesialisering. I stedet for å tilby så mange andre studieforberedende tilbud, vil vi tilby flere programfag til valg. Dette kan være programfag fra idrettsfag og andre studieforberedende program

Idrettsfag

Nordland høyt på andel idrettsfag, 7,6 %, det er tredje høyeste andel i landet. Tilbud foreslås redusert ved tre skoler av åtte skoler:

 • Friluftsliv ved Knut Hamsun – særlig dyrt tilbud. Legges ned.
 • Vurderes nedlagt ved Sandnessjøen, Fauske og Sortland

Kunst, design og arkitektur

 • Legges ned ved Polarsirkelen. Få søkere

Medier og kommunikasjon

 • Legges ned i Narvik. For mange studieprogram ved skolen ift søkertall

Musikk, dans og drama

 • Dyre tilbud. Har ett tilbud innen musikk i hver region i dag. Kun fylkestilbud på drama og dans. Foreslås videreført.

Studiespesialisering

 • Tilbys på alle skolene. Vurdere om noen skoler bare skal ha Vg1, utfordring med mange tomme plasser på vg2 og Vg3. Utfordring å gi godt programfagstilbud på Vg2/ vg3.
 • Tilbudet i Steigen legges ned. Samle tilbudet på Oppeid.Ny yrkesfagsstruktur - foreslåtte endringer på vg1-nivå:

Bygg- og anleggsteknikk (BA)

Dagens struktur beholdes i hovedsak, men tilbudet foreslås nedlagt på Knut Hamsun (Oppeid) pga. svak rekruttering.

Elektrofag (EL)

Struktur videreføres i hovedsak. Vurdere å redusere kapasiteten noe (73 % formidlet av søkerne til læreplass).

Helse- og oppvekstfag (HO)

Struktur videreføres. Samle HO-tilbudene i Bodø på Bodø vgs. Mer effektiv drift og samling av fagkompetansen.

Naturbruk (NA)

Mange og dyre tilbud, må reduseres for å møte økonomiske rammer. Seks steder med Vg1 naturbruk i Nordland, utgjør ca. 5 %. Trøndelag 4 %, Hedmark 3,5 %, Møre og Romsdal ca. 3 %, Rogaland 2,5 %. Kun Hordaland på samme nivå som Nordland.

Foreslått nedlagt:

 • Legge ned Vg1 naturbruk avd. Hattfjelldal
 • Legge ned YSK Marine i Sandnessjøen

Forslag til diskusjon, ulike alternativer:

 • Naturbruk ved Kleiva legges ned, men tilbud opprettholdt på Øksnes og Lofoten.
 • Naturbruk ved Kleiva opprettholdes, men nedlegging av fiske/fangst på Øksnes (fiske/fangst beholdes på Gravdal og Inndyr)
 • Legge ned fiske/fangst på Gravdal. Naturbruk ved Kleiva opprettholdes samt fiske/fangst på Øksnes.

Restaurant- og matfag (RM)

For mange tilbud i forhold til rekruttering. 8 tilbud i dag, tre i sør, fire i nord og ett i Salten

 • Legge ned i Brønnøysund
 • Legge ned Vg1 RM i Øksnes (kryssløp til Fiske og fangst ikke lengre mulig)
 • Legge ned i Hadsel

Teknikk- og industriell produksjon (TIP)

Tilbys 13 steder i dag.

 • Legges ned ved Brønnøysund. Store investeringsbehov til ny TIP-hall ved fortsatt drift.
 • Legges ned ved Andøy vgs. svak søking. Videre utvikling av elektro med søknad om drone-tilbud.
 • Vurderes nedlagt ved Saltdal vgs, alternativt Design og håndverk (ett av tilbudene)

Design og tradisjonshåndverk

Foreslås i første omgang ikke opprettet i Nordland. Smalt tilbud med liten læreplasstilgang.

IKT og medieproduksjon

Innføres svært forsiktig med ett tilbud i hver region. Uavklarte kompetansekrav og utstyrsbehov.

Tilbys ved Brønnøysund, Bodin og Hadsel.

Salg, service og reiseliv

Tilbys ved Sandnessjøen, Bodø, Sortland, Aust-Lofoten

Det gamle Service og samferdsel legges ned i Brønnøysund og Narvik

Frisør, - blomster- og interiørdesign

I dag har seks skoler Design og håndverk. Frisør, - blomster- og interiørdesign legges til en skole i hver region.

Tilbys ved Bodin vgs, ved Narvik vgs og ved Mosjøen vgs.

Det gamle Design og håndverk legges ned på Bodø vgs. og Hadsel.

Det gamle Design og håndverk vurderes nedlagt ved Saltdal vgs., alternativt til å legge ned TIP.

Artikkeltags