Vest-Lofoten: Vil rassikre innen 2027

Statens vegvesen foreslår rassikring i Vest-Lofoten som et prioritert prosjekt fram til 2027. Kostnaden er 1,1 milliarder kroner.